(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi tuyển công chức
Người hỏi : Cá nhấn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: GÒ Dầu
Ngày hỏi: 24/10/2016 - 10 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 24/10/2016 - 15 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là những người hoạt động không chuyên trách ở xã thuộc huyện Gò Dầu, có trình độ cao đẳng phù hợp với các chức danh công chức cấp xã. Chúng tôi đã chờ huyện tổ chức thi tuyển và đã làm việc không chuyên trách hơn 3 năm nay, nhưng chúng tôi rất thất vọng khi nghe UBND huyện thông báo tuyển sinh ""LÝ DO :: HUYỆN CHỈ TUYỂN CÁC CHỨC DANH TRÊN VỚI TRÌNH ĐỘ TỪ ĐẠI HỌC""  Như vậy xin hỏi sở Nội vụ cho chúng tôi biết có công bằng không và có đúng với Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND, ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh.?

CHÚNG TÔI RẤT THẤT VỌNG VÀ CẦN SỰ CÔNG BẰNG....

CHÂN THÀNH !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/11/2016 - 08 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ Về công chức xã, phường, thị trấn quy định: UBND cấp xã căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, trình độ chuyên môn theo chức danh, số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng đăng ký điều kiện tuyển dụng, số lượng cần tuyển dụng để UBND  cấp huyện xem xét, thông báo nhu cầu, trình độ, số lượng tuyển dụng theo từng chức danh công chức cấp xã;

 Do đó, việc UBND xã, UBND huyện Gò Dầu thực hiện thông báo tuyển dụng công chức cấp xã như nêu trên là đúng theo quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ;  Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh.  

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng XDCQ&CTTN số điện thoại 0663824492.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là những người hoạt động không chuyên trách ở xã thuộc huyện Gò Dầu, có trình độ cao đẳng phù hợp với các chức danh công chức cấp xã. Chúng tôi đã chờ huyện tổ chức thi tuyển và đã làm việc không chuyên trách hơn 3 năm nay, nhưng chúng tôi rất thất vọng khi nghe UBND huyện thông báo tuyển sinh ""LÝ DO :: HUYỆN CHỈ TUYỂN CÁC CHỨC DANH TRÊN VỚI TRÌNH ĐỘ TỪ ĐẠI HỌC""  Như vậy xin hỏi sở Nội vụ cho chúng tôi biết có công bằng không và có đúng với Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND, ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh.?

CHÚNG TÔI RẤT THẤT VỌNG VÀ CẦN SỰ CÔNG BẰNG....

CHÂN THÀNH !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là những người hoạt động không chuyên trách ở xã thuộc huyện Gò Dầu, có trình độ cao đẳng phù hợp với các chức danh công chức cấp xã. Chúng tôi đã chờ huyện tổ chức thi tuyển và đã làm việc không chuyên trách hơn 3 năm nay, nhưng chúng tôi rất thất vọng khi nghe UBND huyện thông báo tuyển sinh ""LÝ DO :: HUYỆN CHỈ TUYỂN CÁC CHỨC DANH TRÊN VỚI TRÌNH ĐỘ TỪ ĐẠI HỌC""  Như vậy xin hỏi sở Nội vụ cho chúng tôi biết có công bằng không và có đúng với Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND, ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh.?

CHÚNG TÔI RẤT THẤT VỌNG VÀ CẦN SỰ CÔNG BẰNG....

CHÂN THÀNH !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: