(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thâm lạm quỹ tham quan
Người hỏi : Giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Hòa - Tân Châu
Ngày hỏi: 08/10/2016 - 20 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 10/10/2016 - 09 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Trường THCS Bưng Bàng thu tiền hàng tháng của giáo viên để đi tham quan và dùng tiền này để cho công đoàn viên mượn khi cần thiết rồi trả vào cuối tháng tư để đi tham quan mà trường không đi nên vẫn còn nguyên.Đến cuối tháng 7 vì không còn phụ cấp vùng khó khăn, nên giáo viên không tham gia nữa và yêu cầu thủ quĩ phải trả lại tiền. Thủ quĩ hứa đến hội nghị công chức sẽ trả lại cho giáo viên, nhưng đến nay vẫn chưa trả mà ban giám hiệu và công đoàn vẫn không có biện pháp gì để khắc phục. Rất mong phòng giáo dục Tân Châu xem xét giải quyết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 10/10/2016 - 14 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện cảm ơn công dân đã đặt câu hỏi trên kênh hỏi đáp trực tuyến.

Vấn đề của công dân hỏi, Ủy ban nhân dân huyện đã gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và sẽ trả lời cho công dân sớm nhất.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/10/2016 - 10 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo để nghị người gửi thông tin phản ánh trực tiếp đến Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Tân Châu để được giải quyết. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thâm lạm quỹ tham quan
 Nội dung câu hỏi:

Trường THCS Bưng Bàng thu tiền hàng tháng của giáo viên để đi tham quan và dùng tiền này để cho công đoàn viên mượn khi cần thiết rồi trả vào cuối tháng tư để đi tham quan mà trường không đi nên vẫn còn nguyên.Đến cuối tháng 7 vì không còn phụ cấp vùng khó khăn, nên giáo viên không tham gia nữa và yêu cầu thủ quĩ phải trả lại tiền. Thủ quĩ hứa đến hội nghị công chức sẽ trả lại cho giáo viên, nhưng đến nay vẫn chưa trả mà ban giám hiệu và công đoàn vẫn không có biện pháp gì để khắc phục. Rất mong phòng giáo dục Tân Châu xem xét giải quyết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trường THCS Bưng Bàng thu tiền hàng tháng của giáo viên để đi tham quan và dùng tiền này để cho công đoàn viên mượn khi cần thiết rồi trả vào cuối tháng tư để đi tham quan mà trường không đi nên vẫn còn nguyên.Đến cuối tháng 7 vì không còn phụ cấp vùng khó khăn, nên giáo viên không tham gia nữa và yêu cầu thủ quĩ phải trả lại tiền. Thủ quĩ hứa đến hội nghị công chức sẽ trả lại cho giáo viên, nhưng đến nay vẫn chưa trả mà ban giám hiệu và công đoàn vẫn không có biện pháp gì để khắc phục. Rất mong phòng giáo dục Tân Châu xem xét giải quyết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: