(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về chuyển ngạch của công chức xã và chế độ hỗ trợ cho công chức khi tự tham gia hoc nâng cao trình độ chuyên môn
Người hỏi : Nguyễn Hữu Dư     Số điện thoại: 0907369104     Email: huudu86@gmail.com     Địa chỉ: UBND xã Bến Củi
Ngày hỏi: 22/08/2016 - 11 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 22/08/2016 - 11 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức Tư pháp cấp xã- trình độ chuyên môn là trung cấp Luật,  đầu năm 2017 tôi sẽ nhận Bằng  tốt nghiệp Đại học Luật  ( hệ từ xa Huế). Như vậy;

- Sang đầu năm 2017, nhận bằng Đại học xong tôi có được chuyển ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hay là phải đợi thông qua thi tuyển ngâng ngạch?

- Tôi có nghe nói công chức tự tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phù hợp với chức danh công tác khi tốt nghiệp thì được UBND tỉnh hỗ trợ chi phí 5.000.000đ, nếu có, hồ sơ đề nghị hỗ trợ như thế nào. 

Tôi cảm ơn quý cơ quan, mong được phản hồi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/11/2016 - 08 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Công chức cấp xã thực hiện chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo quy định trên, bạn không phải thông qua cuộc thi nâng ngạch.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng XDCQ&CTTN số điện thoại 0663824492


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về chuyển ngạch của công chức xã và chế độ hỗ trợ cho công chức khi tự tham gia hoc nâng cao trình độ chuyên môn
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức Tư pháp cấp xã- trình độ chuyên môn là trung cấp Luật,  đầu năm 2017 tôi sẽ nhận Bằng  tốt nghiệp Đại học Luật  ( hệ từ xa Huế). Như vậy;

- Sang đầu năm 2017, nhận bằng Đại học xong tôi có được chuyển ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hay là phải đợi thông qua thi tuyển ngâng ngạch?

- Tôi có nghe nói công chức tự tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phù hợp với chức danh công tác khi tốt nghiệp thì được UBND tỉnh hỗ trợ chi phí 5.000.000đ, nếu có, hồ sơ đề nghị hỗ trợ như thế nào. 

Tôi cảm ơn quý cơ quan, mong được phản hồi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là công chức Tư pháp cấp xã- trình độ chuyên môn là trung cấp Luật,  đầu năm 2017 tôi sẽ nhận Bằng  tốt nghiệp Đại học Luật  ( hệ từ xa Huế). Như vậy;

- Sang đầu năm 2017, nhận bằng Đại học xong tôi có được chuyển ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hay là phải đợi thông qua thi tuyển ngâng ngạch?

- Tôi có nghe nói công chức tự tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phù hợp với chức danh công tác khi tốt nghiệp thì được UBND tỉnh hỗ trợ chi phí 5.000.000đ, nếu có, hồ sơ đề nghị hỗ trợ như thế nào. 

Tôi cảm ơn quý cơ quan, mong được phản hồi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: