(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tây ninh có xã đặc biệt khó khăn không
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0975747121     Email: saobang12122003     Địa chỉ: tân châu
Ngày hỏi: 15/08/2016 - 09 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 16/08/2016 - 08 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Mấy ngày gần đây, công chức viên chức và người lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện tân châu đang cảm thấy lo lắng vì tin đồn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 116 và sẽ bị truy thu số tiền đã nhận do có thông tin tây ninh không có xã đặc biệt khó khăn. Vì vây xin hỏi UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ là thông tin đó có đúng không? trên địa bàn xã Suối Ngô có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 đến hết năm 2016 theo quyết định 204/2016/QĐ-TTg nữa hay không đối với những người công tác trên địa bàn chưa hưởng đủ 5 năm?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 26/08/2016 - 09 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Thực hiện Công văn số 3581/BNV-TL ngày 05/9/2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 ban hành kèm theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg  thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (Hiện nay, Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 thay thế Quyết định số 2405/QĐ-TTg).

Căn cứ Công văn số 449/UBDT-VP135 ngày 29/5/2016 và Công văn số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì 20 xã trong diện đầu tư Chương trình 135 năm 2016 của tỉnh Tây Ninh quy định tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ không thuộc xã đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, ngày 04/8/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 141/SNV-XDCQ&CTTN gửi Bộ Nội vụ cho ý kiến đối với việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Do đó, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Nội vụ trả lời cho cán bộ, công chức và người lao động biết./.

 


 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tây ninh có xã đặc biệt khó khăn không
 Nội dung câu hỏi:

Mấy ngày gần đây, công chức viên chức và người lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện tân châu đang cảm thấy lo lắng vì tin đồn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 116 và sẽ bị truy thu số tiền đã nhận do có thông tin tây ninh không có xã đặc biệt khó khăn. Vì vây xin hỏi UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ là thông tin đó có đúng không? trên địa bàn xã Suối Ngô có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 đến hết năm 2016 theo quyết định 204/2016/QĐ-TTg nữa hay không đối với những người công tác trên địa bàn chưa hưởng đủ 5 năm?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mấy ngày gần đây, công chức viên chức và người lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện tân châu đang cảm thấy lo lắng vì tin đồn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 116 và sẽ bị truy thu số tiền đã nhận do có thông tin tây ninh không có xã đặc biệt khó khăn. Vì vây xin hỏi UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ là thông tin đó có đúng không? trên địa bàn xã Suối Ngô có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 đến hết năm 2016 theo quyết định 204/2016/QĐ-TTg nữa hay không đối với những người công tác trên địa bàn chưa hưởng đủ 5 năm?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: