(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: LÀ GIÁO VIÊN KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THẾ THÌ GIẢI QUYẾT THẾ NÀO ?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/04/2016 - 23 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 19/04/2016 - 09 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Ông Phan Công Trình - Giáo viên phụ trách công tác Phổ cập xã Tân Bình và vợ là bà Nguyễn Ngọc Lan - Giáo viên trường THCS Nguyễn Viết Xuân xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, hiện ngụ tại tổ 1, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn TPTN. Từ năm 2011 đến nay đã 5 năm liên tục không thực hiện đóng thuế phi nông nghiệp cho lô đất đang ở. Khi thành viên của khu phố đến nhà thì ông Trình và bà Lan thường tránh mặt, để cho con ra gặp và hứa về báo lại cho ba mẹ. Hoặc nếu có gặp mặt thì ông Trình hứa hẹn lĩnh lương sẽ nộp, số tiền thuế phi nông nghiệp của mỗi hộ dân chỉ khoảng từ 50 000 đến 60 000 đồng / năm, nhưng gia đình ông Trình cố tình trốn thuế, Do khu phố còn vị nể nên không báo đến cơ quan công tác nên hàng năm ông Trình và bà Lan vẫn được đánh giá công chức, viên chức xuất sắc. Là người dân tôi rất bức xúc về vấn đè này, là viên chức nhà nước mà trốn thuế thì làm sao vận động mọi người tham gia nghĩa vụ. Đề nghi ngành Giáo dục thành phố Tây Ninh xem xét lại.. Có thể lien hệ Trưởng khu phố Ninh Bình để nắm rõ hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 19/04/2016 - 14 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đọc đã phản ảnh liên quan đến chính sách thuế.

Tại Điều 1 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

“Điều 1. Đối tượng chịu thuế

Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ quy định nêu trên, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trường họp là công chức, viên chức không nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì Trưởng khu phố phối hợp các đoàn thể … vận động thuyết phục Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định…

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 20/04/2016 - 08 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời thông tin phản ánh của ông. bà như sau:

Trường hợp ông Phan Công Trình và bà Nguyễn Ngọc Lan trốn thuế, khi có giấy báo của chính quyền địa phương (nơi ông Trình cư ngụ hoặc nơi có đất của ông Trình và bà Hà như thông tin phản ánh) vui lòng gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh hoặc Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Viết Xuân để cơ quan chức năng này sẽ xem xét, xử lý.  Hai cơ quan này là cơ quan có thẩm quyền xử lý tất cả thông tin phản ánh có liên quan đến ông Phan Công Trinh và bà Nguyễn Ngọc Lan.

Thân ái./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 25/04/2016 - 17 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua phản ánh của công dân, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND phường Ninh Sơn trả lời phản ánh của công dân như sau:

UBND phường Ninh Sơn đã chỉ đạo đội thuế phường rà soát việc nộp thuế phi nông nghiệp của hộ ông Phan Công Trình. Qua rà soát hộ ông Phan Công Trình đã nộp thuế phi nông nghiệp năm 2013, 2015, 2016. Riêng năm 2012 và 2014 ông Phan Công Trình nộp vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. Như vậy đến thời điểm này hộ ông Phan Công trình đã thực hiện xong việc nộp thuế phi nông nghiệp.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: LÀ GIÁO VIÊN KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THẾ THÌ GIẢI QUYẾT THẾ NÀO ?
 Nội dung câu hỏi:

Ông Phan Công Trình - Giáo viên phụ trách công tác Phổ cập xã Tân Bình và vợ là bà Nguyễn Ngọc Lan - Giáo viên trường THCS Nguyễn Viết Xuân xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, hiện ngụ tại tổ 1, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn TPTN. Từ năm 2011 đến nay đã 5 năm liên tục không thực hiện đóng thuế phi nông nghiệp cho lô đất đang ở. Khi thành viên của khu phố đến nhà thì ông Trình và bà Lan thường tránh mặt, để cho con ra gặp và hứa về báo lại cho ba mẹ. Hoặc nếu có gặp mặt thì ông Trình hứa hẹn lĩnh lương sẽ nộp, số tiền thuế phi nông nghiệp của mỗi hộ dân chỉ khoảng từ 50 000 đến 60 000 đồng / năm, nhưng gia đình ông Trình cố tình trốn thuế, Do khu phố còn vị nể nên không báo đến cơ quan công tác nên hàng năm ông Trình và bà Lan vẫn được đánh giá công chức, viên chức xuất sắc. Là người dân tôi rất bức xúc về vấn đè này, là viên chức nhà nước mà trốn thuế thì làm sao vận động mọi người tham gia nghĩa vụ. Đề nghi ngành Giáo dục thành phố Tây Ninh xem xét lại.. Có thể lien hệ Trưởng khu phố Ninh Bình để nắm rõ hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ông Phan Công Trình - Giáo viên phụ trách công tác Phổ cập xã Tân Bình và vợ là bà Nguyễn Ngọc Lan - Giáo viên trường THCS Nguyễn Viết Xuân xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh, hiện ngụ tại tổ 1, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn TPTN. Từ năm 2011 đến nay đã 5 năm liên tục không thực hiện đóng thuế phi nông nghiệp cho lô đất đang ở. Khi thành viên của khu phố đến nhà thì ông Trình và bà Lan thường tránh mặt, để cho con ra gặp và hứa về báo lại cho ba mẹ. Hoặc nếu có gặp mặt thì ông Trình hứa hẹn lĩnh lương sẽ nộp, số tiền thuế phi nông nghiệp của mỗi hộ dân chỉ khoảng từ 50 000 đến 60 000 đồng / năm, nhưng gia đình ông Trình cố tình trốn thuế, Do khu phố còn vị nể nên không báo đến cơ quan công tác nên hàng năm ông Trình và bà Lan vẫn được đánh giá công chức, viên chức xuất sắc. Là người dân tôi rất bức xúc về vấn đè này, là viên chức nhà nước mà trốn thuế thì làm sao vận động mọi người tham gia nghĩa vụ. Đề nghi ngành Giáo dục thành phố Tây Ninh xem xét lại.. Có thể lien hệ Trưởng khu phố Ninh Bình để nắm rõ hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: