(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện làm gia sư
Người hỏi : Trần Minh Tân     Số điện thoại: 0908450385     Email: minhtan.hcsc@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/11/2015 - 14 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 02/11/2015 - 15 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho em hỏi:

Em hiện tại là công chức nghành tư pháp, vậy em muốn đi dạy kèm tại nhà cho học sinh khi phụ huynh có nhu cầu, mỗi nhà từ 01 đến 02 học sinh vậy có phải đăng ký hay không? Có bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ hay không?

Em xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 04/11/2015 - 07 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Bạn là công chức ngành tư pháp và muốn dạy kèm tại nhà học sinh (theo hình thức gia sư), vì vậy bạn chỉ cần dựa trên cơ sở thoả thuận giữa cha mẹ học sinh và bạn để  iến hành việc dạy kèm.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện làm gia sư
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho em hỏi:

Em hiện tại là công chức nghành tư pháp, vậy em muốn đi dạy kèm tại nhà cho học sinh khi phụ huynh có nhu cầu, mỗi nhà từ 01 đến 02 học sinh vậy có phải đăng ký hay không? Có bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ hay không?

Em xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho em hỏi:

Em hiện tại là công chức nghành tư pháp, vậy em muốn đi dạy kèm tại nhà cho học sinh khi phụ huynh có nhu cầu, mỗi nhà từ 01 đến 02 học sinh vậy có phải đăng ký hay không? Có bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ hay không?

Em xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: