(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin về thuế nhà đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0168XXXX757     Email: duon************@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/12/2013 - 11 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 05/12/2013 - 08 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ban Biên tập tỉnh Tây Ninh,

Hiện nay tôi đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thuế nhà đất nhưng tìm hiểu qua trên trang web của tỉnh thì tôi không tìm thấy văn bản nào quy định về lĩnh vực này. Vậy mong quý Biên tập có thể cho tôi biết, tôi có thể tìm được thông tin về thuế nhà đất ở đâu?

Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 06/12/2013 - 10 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính chào!

Ngày 11/11/2011 Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Bãi bỏ các quy định trước đây về thuế nhà đất.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tra cứu thông tin trên Website Cục Thuế Tây Ninh (http://tayninh.gdt.gov.vn).

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin về thuế nhà đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ban Biên tập tỉnh Tây Ninh,

Hiện nay tôi đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thuế nhà đất nhưng tìm hiểu qua trên trang web của tỉnh thì tôi không tìm thấy văn bản nào quy định về lĩnh vực này. Vậy mong quý Biên tập có thể cho tôi biết, tôi có thể tìm được thông tin về thuế nhà đất ở đâu?

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ban Biên tập tỉnh Tây Ninh,

Hiện nay tôi đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thuế nhà đất nhưng tìm hiểu qua trên trang web của tỉnh thì tôi không tìm thấy văn bản nào quy định về lĩnh vực này. Vậy mong quý Biên tập có thể cho tôi biết, tôi có thể tìm được thông tin về thuế nhà đất ở đâu?

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: