(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền lương tăng thêm hàng tháng đối với người có hệ số từ 2,34 trở xuống.
Người hỏi : ngô xuân hào     Số điện thoại: 0967345472     Email: nobodylovemehihi@gmail.com     Địa chỉ: suối dây-tân châu-tây ninh
Ngày hỏi: 11/09/2015 - 09 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 11/09/2015 - 09 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Trong nghị định này ở Điều 2, mục 3 (đối tượng không áp dụng) phần a. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền; (hỏi: tôi có hệ số 2,34 trở xuống, năm 2014 tôi nhận lương theo hệ số ngoài ra còn có tiền tăng thu nhập hàng quý(khoảng 2 triệu/quý).Đây là số tiền cơ quan tôi có tiết kiệm từ các khoản công tác phí, điện, nước, văn phòng phẩm....Nhưng năm nay cơ quan tôi không có khoản tiết kiệm nào nên không có tiền tăng thu nhập( từ đầu năm tới nay không có một đồng tăng thu nhập). vậy cho tôi hỏi tôi có nằm trong đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm hàng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không? Xin trịnh trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ theo khoản 1, Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định  11 đối tượng được tăng lương có hệ số từ 2,34 trở xuống được áp dụng, cụ thể:

Người có hệ số lương thấp (từ 2,34 trở xuống) được tăng lương thêm 8% bao gồm các đối tượng: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 
          Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;
          Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
          Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;
          Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015;
          Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

Vì Anh (chị) chưa cung cấp đủ các thông tin về hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng và về tính chất công việc của Anh (chị) như thế nào. Từ những phân tích theo quy định của pháp luật ở trên, Anh (chị) có thể tham khảo và xem xét để có thể hiểu rõ hơn về trường hợp của Anh (chị).

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền lương tăng thêm hàng tháng đối với người có hệ số từ 2,34 trở xuống.
 Nội dung câu hỏi:

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Trong nghị định này ở Điều 2, mục 3 (đối tượng không áp dụng) phần a. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền; (hỏi: tôi có hệ số 2,34 trở xuống, năm 2014 tôi nhận lương theo hệ số ngoài ra còn có tiền tăng thu nhập hàng quý(khoảng 2 triệu/quý).Đây là số tiền cơ quan tôi có tiết kiệm từ các khoản công tác phí, điện, nước, văn phòng phẩm....Nhưng năm nay cơ quan tôi không có khoản tiết kiệm nào nên không có tiền tăng thu nhập( từ đầu năm tới nay không có một đồng tăng thu nhập). vậy cho tôi hỏi tôi có nằm trong đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm hàng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không? Xin trịnh trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Trong nghị định này ở Điều 2, mục 3 (đối tượng không áp dụng) phần a. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền; (hỏi: tôi có hệ số 2,34 trở xuống, năm 2014 tôi nhận lương theo hệ số ngoài ra còn có tiền tăng thu nhập hàng quý(khoảng 2 triệu/quý).Đây là số tiền cơ quan tôi có tiết kiệm từ các khoản công tác phí, điện, nước, văn phòng phẩm....Nhưng năm nay cơ quan tôi không có khoản tiết kiệm nào nên không có tiền tăng thu nhập( từ đầu năm tới nay không có một đồng tăng thu nhập). vậy cho tôi hỏi tôi có nằm trong đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm hàng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không? Xin trịnh trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: