(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tổ thẩm định trong lựa chọn nhà thầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0846XXX995     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/04/2024 - 16 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 22/04/2024 - 16 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định số lượng bao nhiêu người?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 23/04/2024 - 10 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     11 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đối với câu hỏi của ông/bà, Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp như sau:

- Pháp luật hiện hành không quy định số lượng cụ thể của tổ thẩm định đấu thầu.

- Số lượng thành viên trong tổ thẩm định đấu thầu có thể thay đổi tùy theo quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu. Đồng thời, điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với tổ thẩm định phải đảm bảo theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu 2023 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tổ thẩm định trong lựa chọn nhà thầu
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định số lượng bao nhiêu người?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định số lượng bao nhiêu người?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: