(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vấn đề an toàn tính mạng tại cơ sở giáo dục đỉnh cao: 171 Nguyễn Trãi, P4
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0908XXX554     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/04/2024 - 14 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 16/04/2024 - 08 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Các đơn vị Phòng cháy chữa cháy, Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Giáo dục/Phòng Giáo dục,

Chúng tôi, dưới đây là người dân/ban phụ huynh/học sinh, xin trân trọng tố cáo về tình trạng an toàn của cơ sở giáo dục Trung tâm Ngoại ngữ Đỉnh cao tại địa chỉ 171 Nguyễn Trãi, Khu phố 6, Phường 4, TP. Tây Ninh đang hoạt động dưới đây:

  1. Phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn: Chúng tôi đã lưu ý rằng cơ sở giáo dục này không đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, các thiết bị PCCC có thể không hoạt động đúng cách hoặc không được kiểm tra định kỳ. Thiết kế PCCC không đảm bảo an toàn cho cơ sở đào tạo có nhiều người.
  2. Xây thêm phòng không được cấp phép: Chúng tôi cũng nhận thấy rằng cơ sở giáo dục đã tiến hành xây thêm các phòng từ 30/1/2018 mà không có sự cấp phép từ cơ quan chức năng. Điều này gây ra nguy cơ cho an toàn của học sinh và nhân viên trong trường. Cụ thể là phòng học tên 3A được xây trên một căn phòng trệt hiện hữu của tòa nhà và rất nguy hiểm cho kết cấu tòa nhà khi phòng này sử dụng từ 2018 đến thời điểm hiện tại, phòng này đã phải được gia cố lại rất nhiều lần.
  3. Không đảm bảo an toàn cho học sinh: Tổng thể, các vấn đề liên quan đến an toàn của cơ sở giáo dục này đều là nguy cơ tiềm ẩn cho học sinh và nhân viên. Việc không đảm bảo an toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Chúng tôi hy vọng rằng Các Cơ quan ban ngành liên quan sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm tra và giải quyết tình trạng an toàn tại cơ sở giáo dục này. Việc đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên là điều cực kỳ quan trọng và không thể bỏ qua.

Trân trọng,

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 22/04/2024 - 15 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đối với nội dung phản ảnh  về tình trạng an toàn của cơ sở giáo dục Trung tâm Ngoại ngữ Đỉnh cao tại địa chỉ 171 Nguyễn Trãi, Khu phố 6, Phường 4, TP. Tây Ninh. Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

- Căn cứ vào Điều 46, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ về điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

“1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

Căn cứ các quy định trên Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra các điều kiện thành lập của trung tâm, tại thời điểm kiểm tra trung tâm đã đảm bảo các điều kiện theo quy định. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy trung tâm đã thực hiện trang bị thiết bị PCCC cần thiết cho trung tâm: Nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy…

Sở Giáo dục và Đào tạo chân thành cảm ơn ông/bà đã phản ánh đến Sở. Tới đây Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp kiểm tra tình hình hoạt động và công tác PCCC ở các trung tâm trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vấn đề an toàn tính mạng tại cơ sở giáo dục đỉnh cao: 171 Nguyễn Trãi, P4
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Các đơn vị Phòng cháy chữa cháy, Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Giáo dục/Phòng Giáo dục,

Chúng tôi, dưới đây là người dân/ban phụ huynh/học sinh, xin trân trọng tố cáo về tình trạng an toàn của cơ sở giáo dục Trung tâm Ngoại ngữ Đỉnh cao tại địa chỉ 171 Nguyễn Trãi, Khu phố 6, Phường 4, TP. Tây Ninh đang hoạt động dưới đây:

  1. Phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn: Chúng tôi đã lưu ý rằng cơ sở giáo dục này không đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, các thiết bị PCCC có thể không hoạt động đúng cách hoặc không được kiểm tra định kỳ. Thiết kế PCCC không đảm bảo an toàn cho cơ sở đào tạo có nhiều người.
  2. Xây thêm phòng không được cấp phép: Chúng tôi cũng nhận thấy rằng cơ sở giáo dục đã tiến hành xây thêm các phòng từ 30/1/2018 mà không có sự cấp phép từ cơ quan chức năng. Điều này gây ra nguy cơ cho an toàn của học sinh và nhân viên trong trường. Cụ thể là phòng học tên 3A được xây trên một căn phòng trệt hiện hữu của tòa nhà và rất nguy hiểm cho kết cấu tòa nhà khi phòng này sử dụng từ 2018 đến thời điểm hiện tại, phòng này đã phải được gia cố lại rất nhiều lần.
  3. Không đảm bảo an toàn cho học sinh: Tổng thể, các vấn đề liên quan đến an toàn của cơ sở giáo dục này đều là nguy cơ tiềm ẩn cho học sinh và nhân viên. Việc không đảm bảo an toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Chúng tôi hy vọng rằng Các Cơ quan ban ngành liên quan sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm tra và giải quyết tình trạng an toàn tại cơ sở giáo dục này. Việc đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên là điều cực kỳ quan trọng và không thể bỏ qua.

Trân trọng,

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Các đơn vị Phòng cháy chữa cháy, Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Giáo dục/Phòng Giáo dục,

Chúng tôi, dưới đây là người dân/ban phụ huynh/học sinh, xin trân trọng tố cáo về tình trạng an toàn của cơ sở giáo dục Trung tâm Ngoại ngữ Đỉnh cao tại địa chỉ 171 Nguyễn Trãi, Khu phố 6, Phường 4, TP. Tây Ninh đang hoạt động dưới đây:

  1. Phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn: Chúng tôi đã lưu ý rằng cơ sở giáo dục này không đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, các thiết bị PCCC có thể không hoạt động đúng cách hoặc không được kiểm tra định kỳ. Thiết kế PCCC không đảm bảo an toàn cho cơ sở đào tạo có nhiều người.
  2. Xây thêm phòng không được cấp phép: Chúng tôi cũng nhận thấy rằng cơ sở giáo dục đã tiến hành xây thêm các phòng từ 30/1/2018 mà không có sự cấp phép từ cơ quan chức năng. Điều này gây ra nguy cơ cho an toàn của học sinh và nhân viên trong trường. Cụ thể là phòng học tên 3A được xây trên một căn phòng trệt hiện hữu của tòa nhà và rất nguy hiểm cho kết cấu tòa nhà khi phòng này sử dụng từ 2018 đến thời điểm hiện tại, phòng này đã phải được gia cố lại rất nhiều lần.
  3. Không đảm bảo an toàn cho học sinh: Tổng thể, các vấn đề liên quan đến an toàn của cơ sở giáo dục này đều là nguy cơ tiềm ẩn cho học sinh và nhân viên. Việc không đảm bảo an toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Chúng tôi hy vọng rằng Các Cơ quan ban ngành liên quan sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm tra và giải quyết tình trạng an toàn tại cơ sở giáo dục này. Việc đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên là điều cực kỳ quan trọng và không thể bỏ qua.

Trân trọng,

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: