(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi về chế độ 05 của ngành y tế
Người hỏi : nguyễn văn hiên     Số điện thoại: 0976XXX216     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/12/2023 - 13 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 13/12/2023 - 13 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

em làm ở trung tâm y tế Tân Châu tên Nguyễn Văn Hiên mã ngạch là V08.03.07 y sỹ y học cổ truyền thuộc biên chế của khoa y học cổ truyền -phục hồi chức năng của trung tâm lãnh phụ cấp nghề 40%.Do thiếu người làm nên được điều đi hỗ trợ làm IT bệnh viện sao lại không được lãnh phụ cấp theo nghị định 05/NĐ-CP ?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi về chế độ 05 của ngành y tế
 Nội dung câu hỏi:

em làm ở trung tâm y tế Tân Châu tên Nguyễn Văn Hiên mã ngạch là V08.03.07 y sỹ y học cổ truyền thuộc biên chế của khoa y học cổ truyền -phục hồi chức năng của trung tâm lãnh phụ cấp nghề 40%.Do thiếu người làm nên được điều đi hỗ trợ làm IT bệnh viện sao lại không được lãnh phụ cấp theo nghị định 05/NĐ-CP ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em làm ở trung tâm y tế Tân Châu tên Nguyễn Văn Hiên mã ngạch là V08.03.07 y sỹ y học cổ truyền thuộc biên chế của khoa y học cổ truyền -phục hồi chức năng của trung tâm lãnh phụ cấp nghề 40%.Do thiếu người làm nên được điều đi hỗ trợ làm IT bệnh viện sao lại không được lãnh phụ cấp theo nghị định 05/NĐ-CP ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: