(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hõ trợ sinh 2 con của chính phủ
Người hỏi : tuấn cảnh     Số điện thoại: 0333XXX284     Email: nguy*************@gmail.com     Địa chỉ: phước vinh châu thành tây ninh
Ngày hỏi: 11/11/2023 - 14 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 13/11/2023 - 08 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:
ad cho hỏi tây ninh mình có được hưởng chính sách thưởng cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi theo thông tư 01/2021/TT-BYT và quyết định 588/QD-TTg  của Thủ tướng Chính phủ không ad(có ảnh kèm theo).

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hõ trợ sinh 2 con của chính phủ
 Nội dung câu hỏi:
ad cho hỏi tây ninh mình có được hưởng chính sách thưởng cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi theo thông tư 01/2021/TT-BYT và quyết định 588/QD-TTg  của Thủ tướng Chính phủ không ad(có ảnh kèm theo).
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
ad cho hỏi tây ninh mình có được hưởng chính sách thưởng cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi theo thông tư 01/2021/TT-BYT và quyết định 588/QD-TTg  của Thủ tướng Chính phủ không ad(có ảnh kèm theo).
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: