(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Định vị chuyển mục đích
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0908XXX021     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/06/2023 - 12 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 02/06/2023 - 09 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi: Ubnd huyện châu thành tỉnh tây ninh Vì sao khi chuyển mục địch sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở để tách thửa ubnd huyện châu thành lại không cho định vị vị trí chuyển mục đích. Trong khi các huyện khác lại cho.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 05/06/2023 - 09 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Căn cứ Khoản 19, Điều 6 của Thông tư 33/2017/TT-MTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TNMT, quy định: 
Trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất thì phải thực hiện thủ tục tách thửa thành thửa đất mới và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất mới tách. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu;

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Định vị chuyển mục đích
 Nội dung câu hỏi: Ubnd huyện châu thành tỉnh tây ninh Vì sao khi chuyển mục địch sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở để tách thửa ubnd huyện châu thành lại không cho định vị vị trí chuyển mục đích. Trong khi các huyện khác lại cho.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Ubnd huyện châu thành tỉnh tây ninh Vì sao khi chuyển mục địch sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở để tách thửa ubnd huyện châu thành lại không cho định vị vị trí chuyển mục đích. Trong khi các huyện khác lại cho.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: