(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giải quyết khiếu nại lần 1.
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: ****XXX***     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/05/2023 - 09 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 29/05/2023 - 08 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:
tôi có nộp đơn khiếu nại gửi UBND xã thanh điền, sau đó UBND huyện châu thành có mời tôi giải quyết đơn khiếu nại, về việc UBND xã thanh điền thực hiện chưa đúng luật đất đai 2013 và trả lời không đúng sự thật trên cổng thông tin tây ninh. đến nay quá lâu mà tôi chưa nhận quyết định giải quyết trả lời chính thức từ UBND huyện châu thành tây ninh, xin hỏi tôi phải đợi đến bao lâu?.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 29/05/2023 - 13 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/bà đã có ý kiến phản ánh!

nội dung câu hỏi của ông/bà chưa rõ nội dung phản ánh để cơ quan chuyên môn có cơ sở xem xét  thông tin lại cho ông /bà.

đề nghị ông/bà nêu rõ nội dung phản ánh

 

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giải quyết khiếu nại lần 1.
 Nội dung câu hỏi:
tôi có nộp đơn khiếu nại gửi UBND xã thanh điền, sau đó UBND huyện châu thành có mời tôi giải quyết đơn khiếu nại, về việc UBND xã thanh điền thực hiện chưa đúng luật đất đai 2013 và trả lời không đúng sự thật trên cổng thông tin tây ninh. đến nay quá lâu mà tôi chưa nhận quyết định giải quyết trả lời chính thức từ UBND huyện châu thành tây ninh, xin hỏi tôi phải đợi đến bao lâu?.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
tôi có nộp đơn khiếu nại gửi UBND xã thanh điền, sau đó UBND huyện châu thành có mời tôi giải quyết đơn khiếu nại, về việc UBND xã thanh điền thực hiện chưa đúng luật đất đai 2013 và trả lời không đúng sự thật trên cổng thông tin tây ninh. đến nay quá lâu mà tôi chưa nhận quyết định giải quyết trả lời chính thức từ UBND huyện châu thành tây ninh, xin hỏi tôi phải đợi đến bao lâu?.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: