(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển công chức năm 2013
Người hỏi : Thanh     Số điện thoại:      Email: Tam2tle@gmail     Địa chỉ: Thị Xã Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/11/2013 - 16 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 26/11/2013 - 07 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào anh chị cơ quan!

Cho em hỏi là năm nay Sở ngoại vụ của tỉnh có thi tuyển công chức 2013 không ạ?

Và cho em hỏi ngoại ngữ nào mà bên Sở ngoại vụ tuyển dụng?

Em cám ơn anh chị cơ quan!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Ngoại vụ     
Thời gian trả lời: 27/11/2013 - 14 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thân chào em,

Hiện nay Sở Ngoại vụ đã bố trí đủ các chức danh công chức theo số lượng phân bổ biên chế của UBND tỉnh nên từ nay đến hết năm 2015 Sở Ngoại vụ không có nhu cầu tuyển dụng công chức. Cảm ơn em 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển công chức năm 2013
 Nội dung câu hỏi:

Chào anh chị cơ quan!

Cho em hỏi là năm nay Sở ngoại vụ của tỉnh có thi tuyển công chức 2013 không ạ?

Và cho em hỏi ngoại ngữ nào mà bên Sở ngoại vụ tuyển dụng?

Em cám ơn anh chị cơ quan!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào anh chị cơ quan!

Cho em hỏi là năm nay Sở ngoại vụ của tỉnh có thi tuyển công chức 2013 không ạ?

Và cho em hỏi ngoại ngữ nào mà bên Sở ngoại vụ tuyển dụng?

Em cám ơn anh chị cơ quan!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: