(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nào xây cầu Băng Dung
Người hỏi : An     Số điện thoại: 0384XXX200     Email: nguy***********************@outlook.com     Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/04/2023 - 10 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 24/04/2023 - 07 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi khi nào xây cầu Băng Dung nối 2 xã Phước Vinh và Biên Giới?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 04/05/2023 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/ bà đã có ý kiến!

Qua câu hỏi của ông/bà, UBND huyện thông tin như sau:

Cầu băng dung trên đường huyện 12 và đường huyện 17 kết nối giữa xã biên giới và xã Phước vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 2239/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 về phê duyệt đề án rà soát thực hiện quy hoạch và định hướng phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, do ngân sách huyện khó khăn. Do đó, huyện đề nghị tỉnh hộ trợ huyện đâu tư xây dựng cây cầu này. Hiện nay, tỉnh đang xem xet đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh.

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nào xây cầu Băng Dung
 Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi khi nào xây cầu Băng Dung nối 2 xã Phước Vinh và Biên Giới?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi khi nào xây cầu Băng Dung nối 2 xã Phước Vinh và Biên Giới?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: