(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Trần Thị Xuân nhi     Số điện thoại: 0962XXX457     Email:      Địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 23/03/2023 - 09 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 23/03/2023 - 09 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

ngày 15 tháng 2 năm 2023 tôi có nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất(đất tại xã Long Vĩnh huyện Châu Thành) số mã hồ sơ. 000.00.32.H53-230215-0001.( hồ sơ đã đầy đủ các thủ tục tách thửa chuyển mục đích. biên bản thẩm định xác nhận của xã đã đăng ký chỉ tiêu chuyển mục đích.tờ khai thuế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành hồ sơ của tôi đã đầy đủ thủ tục.giấy hẹn trả kết quả ngày 8 tháng 3 năm 2023 nhưng đến nay đã trễ hẹn nhiều ngày nhưng chưa có kết quả cơ quan chức năng cho tôi hỏi hồ sơ của tôi đã giải quyết đến đâu đã có thông báo thuế chưa và cụ thể khi nào tôi nhận được kết quả xin trân trọng cảm ơn

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/03/2023 - 07 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/bà đã có ý kiến!

UBND huyện đã liên hệ cơ quan chuyên môn, ông/bà vui lòng liên hệ Chi cục thuế huyện để hướng dẫn và xem xét giải quyết !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chuyển mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

ngày 15 tháng 2 năm 2023 tôi có nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất(đất tại xã Long Vĩnh huyện Châu Thành) số mã hồ sơ. 000.00.32.H53-230215-0001.( hồ sơ đã đầy đủ các thủ tục tách thửa chuyển mục đích. biên bản thẩm định xác nhận của xã đã đăng ký chỉ tiêu chuyển mục đích.tờ khai thuế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành hồ sơ của tôi đã đầy đủ thủ tục.giấy hẹn trả kết quả ngày 8 tháng 3 năm 2023 nhưng đến nay đã trễ hẹn nhiều ngày nhưng chưa có kết quả cơ quan chức năng cho tôi hỏi hồ sơ của tôi đã giải quyết đến đâu đã có thông báo thuế chưa và cụ thể khi nào tôi nhận được kết quả xin trân trọng cảm ơn
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ngày 15 tháng 2 năm 2023 tôi có nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất(đất tại xã Long Vĩnh huyện Châu Thành) số mã hồ sơ. 000.00.32.H53-230215-0001.( hồ sơ đã đầy đủ các thủ tục tách thửa chuyển mục đích. biên bản thẩm định xác nhận của xã đã đăng ký chỉ tiêu chuyển mục đích.tờ khai thuế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành hồ sơ của tôi đã đầy đủ thủ tục.giấy hẹn trả kết quả ngày 8 tháng 3 năm 2023 nhưng đến nay đã trễ hẹn nhiều ngày nhưng chưa có kết quả cơ quan chức năng cho tôi hỏi hồ sơ của tôi đã giải quyết đến đâu đã có thông báo thuế chưa và cụ thể khi nào tôi nhận được kết quả xin trân trọng cảm ơn
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: