(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xin giayps phép xây dựng tại củ chi
Người hỏi : vănba     Số điện thoại: 0396XX478     Email: khoe*******@gmail.com     Địa chỉ: quan 12
Ngày hỏi: 22/03/2023 - 11 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 22/03/2023 - 14 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:
xin hỏi thủ tục xin giấyp phép xây dựng tại tây ninh

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 24/03/2023 - 13 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

- Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Xây dựng tỉnh Tây Ninh.

- Danh mục các thủ tục cấp giấy phép xây dựng được đăng tải trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xin giayps phép xây dựng tại củ chi
 Nội dung câu hỏi:
xin hỏi thủ tục xin giấyp phép xây dựng tại tây ninh
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
xin hỏi thủ tục xin giấyp phép xây dựng tại tây ninh
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: