(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi trực tiếp cổng thông tin tây ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0349XXX***     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/12/2022 - 08 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 30/12/2022 - 10 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:
tôi xin hỏi cán bộ có trách nhiệm quản lý cổng thông tin hỏi đáp tây ninh như sau:
câu hỏi người dân trên cổng thông tin tây ninh được cơ quan nhà nước trả lời mang tính chất tham khảo hay có giá trị pháp lý như một văn bản hành chính. câu trả lời có tràng buộc trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước về nội dung câu trả lời trên cổng thông tin tây ninh hay không?.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND tỉnh     
Thời gian trả lời: 03/01/2023 - 08 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, câu trả lời trên Cổng hỏi đáp trực tuyến không phải là một văn bản hành chính nhưng nó do cơ quan hành chính trả lời và chịu trách nhiệm đối với nội dung trả lời đó.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi trực tiếp cổng thông tin tây ninh
 Nội dung câu hỏi:
tôi xin hỏi cán bộ có trách nhiệm quản lý cổng thông tin hỏi đáp tây ninh như sau:
câu hỏi người dân trên cổng thông tin tây ninh được cơ quan nhà nước trả lời mang tính chất tham khảo hay có giá trị pháp lý như một văn bản hành chính. câu trả lời có tràng buộc trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước về nội dung câu trả lời trên cổng thông tin tây ninh hay không?.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
tôi xin hỏi cán bộ có trách nhiệm quản lý cổng thông tin hỏi đáp tây ninh như sau:
câu hỏi người dân trên cổng thông tin tây ninh được cơ quan nhà nước trả lời mang tính chất tham khảo hay có giá trị pháp lý như một văn bản hành chính. câu trả lời có tràng buộc trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước về nội dung câu trả lời trên cổng thông tin tây ninh hay không?.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: