(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chi phí xét nghiệm hoàn thành cách ly.
Người hỏi : Lê Văn Hùng     Số điện thoại: 0909XX525     Email: leta*******@yahoo.com     Địa chỉ: ấp Rộc B- Thạnh Đức- Gò Dầu- Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/04/2022 - 09 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 18/04/2022 - 10 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi: vào ngày 03/04/2022 tôi có đến trạm xá xã Thạnh Đức để xét nghiệm hoàn thành cách ly, khi đến nơi thì nhân viên y tế trực tiếp làm xét nghiệm bảo qua bên kia ( cũng trong khu vực trạm xá) mua que test vì theo qui định mới Nhà nước không còn hỗ trợ chi phí này, tất cả mọi người dân hôm ấy đều bỏ chi phí để mua( không có hoá đơn chứng từ bán). Hôm sau để hiểu rõ thực hư việc này thì được biết tại xã Hiệp Thạnh không tổ chức thu tiền mua que test trong cùng thời điểm như nêu trên. ngày 03/04/2022 tôi gửi phản ánh trực tuyến nhưng đến nay chưa thấy cơ quan chức năng trả lời ( đã 15 ngày). Đề nghị cơ quan thẩm quyền liên quan sớm trả lời nội dung này- đúng/ sai, cách thức xử lý. Trân trọng cảm ơn!
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 20/04/2022 - 07 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     8 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã nhận được thông tin phản ánh của Ông bà: Trường hợp của Ông bà vui lòng liên hệ đường đây nóng sau:

Trương Hữu Tín Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức 0919627662 Thạnh Đức
Nguyễn Tấn Phong Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức 0907762728 Thạnh Đức
Nguyễn Văn Sỹ Trưởng Công an xã Thạnh Đức 0913765990 Thạnh Đức
Nguyễn Thị Diệu Hiền Phó Trạm TYT Thạnh Đức 0369141841 Thạnh Đức

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chi phí xét nghiệm hoàn thành cách ly.
 Nội dung câu hỏi: vào ngày 03/04/2022 tôi có đến trạm xá xã Thạnh Đức để xét nghiệm hoàn thành cách ly, khi đến nơi thì nhân viên y tế trực tiếp làm xét nghiệm bảo qua bên kia ( cũng trong khu vực trạm xá) mua que test vì theo qui định mới Nhà nước không còn hỗ trợ chi phí này, tất cả mọi người dân hôm ấy đều bỏ chi phí để mua( không có hoá đơn chứng từ bán). Hôm sau để hiểu rõ thực hư việc này thì được biết tại xã Hiệp Thạnh không tổ chức thu tiền mua que test trong cùng thời điểm như nêu trên. ngày 03/04/2022 tôi gửi phản ánh trực tuyến nhưng đến nay chưa thấy cơ quan chức năng trả lời ( đã 15 ngày). Đề nghị cơ quan thẩm quyền liên quan sớm trả lời nội dung này- đúng/ sai, cách thức xử lý. Trân trọng cảm ơn!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: vào ngày 03/04/2022 tôi có đến trạm xá xã Thạnh Đức để xét nghiệm hoàn thành cách ly, khi đến nơi thì nhân viên y tế trực tiếp làm xét nghiệm bảo qua bên kia ( cũng trong khu vực trạm xá) mua que test vì theo qui định mới Nhà nước không còn hỗ trợ chi phí này, tất cả mọi người dân hôm ấy đều bỏ chi phí để mua( không có hoá đơn chứng từ bán). Hôm sau để hiểu rõ thực hư việc này thì được biết tại xã Hiệp Thạnh không tổ chức thu tiền mua que test trong cùng thời điểm như nêu trên. ngày 03/04/2022 tôi gửi phản ánh trực tuyến nhưng đến nay chưa thấy cơ quan chức năng trả lời ( đã 15 ngày). Đề nghị cơ quan thẩm quyền liên quan sớm trả lời nội dung này- đúng/ sai, cách thức xử lý. Trân trọng cảm ơn!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: