(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất
Người hỏi : Đặng Hồng Giang     Số điện thoại: 0938XXX367     Email:      Địa chỉ: Phước Đông, Phước Thạnh, Gò Dầu
Ngày hỏi: 14/04/2022 - 11 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 14/04/2022 - 11 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Gia đình chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 633, tờ bản đồ số 23 tại ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh với diện tích 958,8m2; có mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 150m2 + đất trồng cây hàng năm khác.

Theo Quyết định số 3737/QD-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu thì thửa đất của gia đình chúng tôi thuộc quy hoạch gì?

Kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét trả lời.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 20/04/2022 - 07 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã nhận được thông tin phản ánh của Ông bà: Trường hợp của ông bà vui lòng truy cập vào Công thông tin điện tử huyện Gò Dầu địa chỉ như sau: https://godau.tayninh.gov.vn. hoặc liên hệ đường dây nóng sau để được hướng dẫn Chi tiết:

Ông Lê Thanh Tra - điện thoại: 0937049334.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất
 Nội dung câu hỏi:

Gia đình chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 633, tờ bản đồ số 23 tại ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh với diện tích 958,8m2; có mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 150m2 + đất trồng cây hàng năm khác.

Theo Quyết định số 3737/QD-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu thì thửa đất của gia đình chúng tôi thuộc quy hoạch gì?

Kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét trả lời.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gia đình chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 633, tờ bản đồ số 23 tại ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh với diện tích 958,8m2; có mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 150m2 + đất trồng cây hàng năm khác.

Theo Quyết định số 3737/QD-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gò Dầu thì thửa đất của gia đình chúng tôi thuộc quy hoạch gì?

Kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét trả lời.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: