(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giải quyết thủ tục lấy số online cho người dân
Người hỏi : Nguyễn Thị Thùy Liên     Số điện thoại: 0902XXX246     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/04/2022 - 11 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 13/04/2022 - 13 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thủ tục nhà đất ở huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh. Và tôi có thấy hiện nay giải quyết thủ tục ở bộ phận một cửa được lấy số thứ tự online. Tôi có làm và được gửi tin nhắn kèm theo giờ hẹn giải quyết hồ sơ.Nhưng đến bộ phận một cửa ở Gò Dầu thì cán bộ nói không giải quyết cho trường hợp này, vẫn phải bốc số thứ tự.Xin hỏi nếu đã triển khai wed cho người dân đăng kí lấy số online thì phải giải quyết theo giờ hẹn chứ ạ .Xin nhờ giải đáp ah. tôi xin cám ơn.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     
Thời gian trả lời: 20/04/2022 - 07 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện đã nhận được thông tin phản ánh của Ông bà: Về trường hợp trên UBND huyện đã chỉ đạo trực tiếp Bộ phận Một cửa huyện tiến hành xác minh làm rõ và xử lý nội dung trên trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giải quyết thủ tục lấy số online cho người dân
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thủ tục nhà đất ở huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh. Và tôi có thấy hiện nay giải quyết thủ tục ở bộ phận một cửa được lấy số thứ tự online. Tôi có làm và được gửi tin nhắn kèm theo giờ hẹn giải quyết hồ sơ.Nhưng đến bộ phận một cửa ở Gò Dầu thì cán bộ nói không giải quyết cho trường hợp này, vẫn phải bốc số thứ tự.Xin hỏi nếu đã triển khai wed cho người dân đăng kí lấy số online thì phải giải quyết theo giờ hẹn chứ ạ .Xin nhờ giải đáp ah. tôi xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm thủ tục nhà đất ở huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh. Và tôi có thấy hiện nay giải quyết thủ tục ở bộ phận một cửa được lấy số thứ tự online. Tôi có làm và được gửi tin nhắn kèm theo giờ hẹn giải quyết hồ sơ.Nhưng đến bộ phận một cửa ở Gò Dầu thì cán bộ nói không giải quyết cho trường hợp này, vẫn phải bốc số thứ tự.Xin hỏi nếu đã triển khai wed cho người dân đăng kí lấy số online thì phải giải quyết theo giờ hẹn chứ ạ .Xin nhờ giải đáp ah. tôi xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: