(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện miễn tập sự đối với công chức
Người hỏi : Phạm Đăng Khoa     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/06/2015 - 13 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 23/06/2015 - 08 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh

Em có một vấn đề chưa rõ mong Sở Nội vụ giải đáp giúp em:

Vào Tháng 10/2013, cơ quan em đang công tác có một chú đã đến tuổi nghỉ hưu thì em được nhận vào làm với chế độ hợp đồng lao động để chờ thi công chức và được giao phụ trách những lĩnh vực mà cán bộ trước đây phụ trách, trong quá trình công tác em đã thực hiện chế độ đóng BHXH bắt buộc đến nay đã được 1 năm 7 tháng. Cuối năm 2014, UBND tỉnh có tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, cơ quan có đăng ký nhu cầu tuyển dụng vị trí mà em đang công tác và em may mắn đã trúng tuyển và đã nhận được Quyết định tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Như vậy, theo quy định tại Điều 12. Trường hợp được miễn chế độ tập sự của Thông tư số 13/2010/TT-BNV Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì em có đủ điều kiện được miễn tập sự hay không? Nếu được thì em phải thực hiện trình tự thủ tục như thế nào để được hưởng chế độ này? 

Kính mong Sở Nội vụ giúp đở!

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 Căn cứ theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nếu bạn có thời gian công tác tại đơn vị và thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự, đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ, các công việc, vị trí việc làm của ngạch được tuyển dụng. Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị bạn tham khảo tại Công văn số 154/SNV-TCCC ngày 08/4/2011 của Sở Nội vụ.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện miễn tập sự đối với công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh

Em có một vấn đề chưa rõ mong Sở Nội vụ giải đáp giúp em:

Vào Tháng 10/2013, cơ quan em đang công tác có một chú đã đến tuổi nghỉ hưu thì em được nhận vào làm với chế độ hợp đồng lao động để chờ thi công chức và được giao phụ trách những lĩnh vực mà cán bộ trước đây phụ trách, trong quá trình công tác em đã thực hiện chế độ đóng BHXH bắt buộc đến nay đã được 1 năm 7 tháng. Cuối năm 2014, UBND tỉnh có tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, cơ quan có đăng ký nhu cầu tuyển dụng vị trí mà em đang công tác và em may mắn đã trúng tuyển và đã nhận được Quyết định tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Như vậy, theo quy định tại Điều 12. Trường hợp được miễn chế độ tập sự của Thông tư số 13/2010/TT-BNV Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì em có đủ điều kiện được miễn tập sự hay không? Nếu được thì em phải thực hiện trình tự thủ tục như thế nào để được hưởng chế độ này? 

Kính mong Sở Nội vụ giúp đở!

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh

Em có một vấn đề chưa rõ mong Sở Nội vụ giải đáp giúp em:

Vào Tháng 10/2013, cơ quan em đang công tác có một chú đã đến tuổi nghỉ hưu thì em được nhận vào làm với chế độ hợp đồng lao động để chờ thi công chức và được giao phụ trách những lĩnh vực mà cán bộ trước đây phụ trách, trong quá trình công tác em đã thực hiện chế độ đóng BHXH bắt buộc đến nay đã được 1 năm 7 tháng. Cuối năm 2014, UBND tỉnh có tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, cơ quan có đăng ký nhu cầu tuyển dụng vị trí mà em đang công tác và em may mắn đã trúng tuyển và đã nhận được Quyết định tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh. Như vậy, theo quy định tại Điều 12. Trường hợp được miễn chế độ tập sự của Thông tư số 13/2010/TT-BNV Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì em có đủ điều kiện được miễn tập sự hay không? Nếu được thì em phải thực hiện trình tự thủ tục như thế nào để được hưởng chế độ này? 

Kính mong Sở Nội vụ giúp đở!

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: