(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tiền hỗ trợ chống dịch
Người hỏi : cả nhân     Số điện thoại: 0907XXX353     Email: lang***********@gmail.com     Địa chỉ: thị trấn Tân Châu
Ngày hỏi: 18/03/2022 - 16 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 21/03/2022 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi: tôi tham gia lực lượng giữ chốt bệnh nhân f0 có được hưởng tiền hỗ trợ hay không. vì đến nay tại Tân Châu không còn cách ly f0 tập trung nữa nhưng vẫn chưa có tiền hỗ trợ
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 28/03/2022 - 17 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện đã nhận được câu hỏi của công dân, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, quyết toán kinh phí cho công dân.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tiền hỗ trợ chống dịch
 Nội dung câu hỏi: tôi tham gia lực lượng giữ chốt bệnh nhân f0 có được hưởng tiền hỗ trợ hay không. vì đến nay tại Tân Châu không còn cách ly f0 tập trung nữa nhưng vẫn chưa có tiền hỗ trợ
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: tôi tham gia lực lượng giữ chốt bệnh nhân f0 có được hưởng tiền hỗ trợ hay không. vì đến nay tại Tân Châu không còn cách ly f0 tập trung nữa nhưng vẫn chưa có tiền hỗ trợ
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: