(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: dieu kien thi cong chuc
Người hỏi : Tran Thi Tham     Số điện thoại: 0945226033     Email: nanghong_dethuong2000@yahoo.com     Địa chỉ: Hoa Thanh Tay Ninh
Ngày hỏi: 10/06/2015 - 10 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 10/06/2015 - 15 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi điều kiện và hồ sơ đề thi công chức ngành giáo dục


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 12/06/2015 - 08 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo kế hoạch hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh chỉ tổ chức thi tuyển viên chức và không có kế hoạch tổ chức thi công chức ngành giáo dục như câu hỏi của bạn./.

 

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: dieu kien thi cong chuc
 Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi điều kiện và hồ sơ đề thi công chức ngành giáo dục

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi điều kiện và hồ sơ đề thi công chức ngành giáo dục

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: