(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: tuyetmai2706@gmail.com     Địa chỉ: hòa thành
Ngày hỏi: 21/05/2015 - 11 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 21/05/2015 - 11 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

xin chào!

danh sách trúng tuyển công chức 2014 đã có. vậy những thí sinh đậu 200d trờ lên mà không đậu vào đơn vị dự tuyển, thì có được bố trí công việc hay không. nếu không thì những thí sinh trên 200 điểm trở lên thì như thế nào, phải chờ đợt thi công chức 2015 thi lại hay sao.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo kế hoạch thi tuyển công chức 2014, các trường hợp thí sinh không trúng tuyển sẽ không được bảo lưu kết quả.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức
 Nội dung câu hỏi:

xin chào!

danh sách trúng tuyển công chức 2014 đã có. vậy những thí sinh đậu 200d trờ lên mà không đậu vào đơn vị dự tuyển, thì có được bố trí công việc hay không. nếu không thì những thí sinh trên 200 điểm trở lên thì như thế nào, phải chờ đợt thi công chức 2015 thi lại hay sao.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin chào!

danh sách trúng tuyển công chức 2014 đã có. vậy những thí sinh đậu 200d trờ lên mà không đậu vào đơn vị dự tuyển, thì có được bố trí công việc hay không. nếu không thì những thí sinh trên 200 điểm trở lên thì như thế nào, phải chờ đợt thi công chức 2015 thi lại hay sao.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: