(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: covit1
Người hỏi : nguyễn Văn Thiện     Số điện thoại: 0975XXX957     Email: vant***************@gmail.com     Địa chỉ: Hòa hội châu thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/11/2021 - 12 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 24/11/2021 - 14 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi: hỗ trợ cho người thất nghiệp.toi là người làm thê trong lĩnh vực nông nghiệp.sao không được nhận tiền trông lĩnh vực đó.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 25/11/2021 - 16 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: 

       Đề nghị, ông (bà) liên hệ trực tiếp UBND xã, thị trấn nơi cư trú, trình bày cụ thể nghề nghiệp của mình để được rà soát, đối chiếu theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và trả lời cụ thể cho ông (bà) biết.

     Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: covit1
 Nội dung câu hỏi: hỗ trợ cho người thất nghiệp.toi là người làm thê trong lĩnh vực nông nghiệp.sao không được nhận tiền trông lĩnh vực đó.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: hỗ trợ cho người thất nghiệp.toi là người làm thê trong lĩnh vực nông nghiệp.sao không được nhận tiền trông lĩnh vực đó.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: