(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỗ trợ thất nghiệp covid
Người hỏi : nguyễn văn đăng     Số điện thoại: 0966XXX541     Email:      Địa chỉ: ấp chòn dừa xã đồng khởi huyện châu thành tỉnh tây ninh
Ngày hỏi: 23/11/2021 - 14 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 23/11/2021 - 15 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi: hỗ trợ thất nghiệp covid 19 nay 3 tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/11/2021 - 08 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hồ sơ hỗ trợ cho lao động tự do, hiện tỉnh đang thẩm định còn hơn 3000 hồ sơ để tiếp tục phê duyện cho Châu Thành, đối với hồ sơ huyện thẩm định xong đang trình UBND huyện phê duyệt là 1.528 hồ sơ; hồ sơ sau khi phê duyệt sẽ chuyển về xã thông báo cho dân để chi trả, đề nghị ông (bà) liên hện cán bộ Lao động- Thương binh xã để biết chi tiết về hồ sơ của mình.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỗ trợ thất nghiệp covid
 Nội dung câu hỏi: hỗ trợ thất nghiệp covid 19 nay 3 tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: hỗ trợ thất nghiệp covid 19 nay 3 tháng rồi mà tôi vẫn chưa nhận được
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: