(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỗ trợ cho lao động tự do bởi covid-19
Người hỏi : Đỗ Minh Hải     Số điện thoại: 0949XXX586     Email:      Địa chỉ: Bình phong, Thái bình, Châu thành, Tây ninh
Ngày hỏi: 23/11/2021 - 05 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 23/11/2021 - 10 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi: Trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, tôi đã được chi tiền hỗ trợ 1.500.000
Nhưng sao đến nay, tôi vẫn chưa được nhận bất cứ sự hỗ trợ nào ?
Mong quý ban xem xét, giúp đỡ cho tôi.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 24/11/2021 - 08 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hồ sơ hỗ trợ cho lao động tự do, hiện tỉnh đang thẩm định còn hơn 3000 hồ sơ để tiếp tục phê duyện cho Châu Thành, đối với hồ sơ huyện thẩm định xong đang trình UBND huyện phê duyệt là 1.528 hồ sơ; hồ sơ sau khi phê duyệt sẽ chuyển về xã thông báo cho dân để chi trả, đề nghị ông (bà) liên hện cán bộ Lao động- Thương binh xã để biết chi tiết về hồ sơ của mình.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỗ trợ cho lao động tự do bởi covid-19
 Nội dung câu hỏi: Trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, tôi đã được chi tiền hỗ trợ 1.500.000
Nhưng sao đến nay, tôi vẫn chưa được nhận bất cứ sự hỗ trợ nào ?
Mong quý ban xem xét, giúp đỡ cho tôi.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, tôi đã được chi tiền hỗ trợ 1.500.000
Nhưng sao đến nay, tôi vẫn chưa được nhận bất cứ sự hỗ trợ nào ?
Mong quý ban xem xét, giúp đỡ cho tôi.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: