(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: doi chu so huu xe may.doi mau son xe may
Người hỏi : bui thanh lam     Số điện thoại: 0983738822     Email:      Địa chỉ: trang bang tay ninh
Ngày hỏi: 23/07/2013 - 19 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 24/07/2013 - 09 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

toimuon doi mau son xe may,can thu tuc gi


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 01/08/2013 - 09 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

* Đổi màu sơn xe:

- Theo quy định tại khoản 3, điều 11, mục C, Chương II của Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010. Thủ tục gồm:

1. Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu)

2. Giấy CMND (Nếu là người nước ngoài hoặc cơ quan, tổ chức thì kèm theo các giấy tờ theo quy định tại khỏan 2, điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010.

3. Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe.

4. Đem xe đến tại nơi đăng ký xe để kiểm tra xe (Trường hợp xe 3,4 số thì đổi sang xe 5 số theo quy đinh).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: doi chu so huu xe may.doi mau son xe may
 Nội dung câu hỏi:

toimuon doi mau son xe may,can thu tuc gi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

toimuon doi mau son xe may,can thu tuc gi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: