(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhận lại thẻ căn cước công dân do để quên khi làm Lý lịch Tư Pháp.
Người hỏi : Nguyễn Tấn Phát     Số điện thoại: 0383XXX014     Email:      Địa chỉ: 33 Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 26/10/2021 - 21 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 27/10/2021 - 08 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh,

Tôi tên là Nguyễn Tấn Phát (số CCCD: 072201007522).

Hôm nay, tôi gửi thư này vì mong muốn nhận sự giải đáp của Sở Tư pháp.

Hơn hai tháng trước, tôi có đến Sở Tư pháp làm Lý lịch Tư pháp. Khi đi về, do bất cẩn tôi để quên thẻ CCCD. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ thị 15; 16 về việc giãn cách xã hội nên tôi không thể đến Sở Tư pháp để nhận lại thẻ CCCD (một cán bộ ở Sở đã liên hệ với tôi về việc này).

Mà hiện nay tôi tạm trú tại thành phố Thủ Đức, tôi không biết là thẻ CCCD của tôi có còn ở đó không và tôi không biết phải nhận lại thẻ bằng cách nào?

Rất mong Sở Tư pháp tư vấn cho tôi.

Trân trọng!

Nguyễn Tấn Phát

SĐT: 0383673014.

Gmail: phuocquangthich0@gmail.com


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 04/11/2021 - 16 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xin trả lời câu hỏi của ông như sau:

Ngay khi nhận Thẻ căn cước công dân (do ông để lại), công chức đã chủ động điện thoại báo cho ông biết và yêu cầu đến nhận lại. Hiện tại Thẻ căn cước công dân của ông được giữ tại Quầy tiếp nhận số 13 của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh (điện thoại liên hệ 0276 3922009). Nay ông muốn nhận lại thể Căn cước công dân thì:

1. Ông đến trực tiếp tại quầy để nhận lại.

2. Trong trường hợp, ông không thể đến trực tiếp để nhận, ông vui lòng cung cấp địa chỉ chính xác để công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh gửi lại Thẻ căn cước công dân cho ông qua bưu chính công ích theo địa chỉ ông cung cấp (mọi chi phí phát sinh khi gửi qua bưu chính công ích do ông chịu trách nhiệm chi trả).

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhận lại thẻ căn cước công dân do để quên khi làm Lý lịch Tư Pháp.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh,

Tôi tên là Nguyễn Tấn Phát (số CCCD: 072201007522).

Hôm nay, tôi gửi thư này vì mong muốn nhận sự giải đáp của Sở Tư pháp.

Hơn hai tháng trước, tôi có đến Sở Tư pháp làm Lý lịch Tư pháp. Khi đi về, do bất cẩn tôi để quên thẻ CCCD. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ thị 15; 16 về việc giãn cách xã hội nên tôi không thể đến Sở Tư pháp để nhận lại thẻ CCCD (một cán bộ ở Sở đã liên hệ với tôi về việc này).

Mà hiện nay tôi tạm trú tại thành phố Thủ Đức, tôi không biết là thẻ CCCD của tôi có còn ở đó không và tôi không biết phải nhận lại thẻ bằng cách nào?

Rất mong Sở Tư pháp tư vấn cho tôi.

Trân trọng!

Nguyễn Tấn Phát

SĐT: 0383673014.

Gmail: phuocquangthich0@gmail.com

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh,

Tôi tên là Nguyễn Tấn Phát (số CCCD: 072201007522).

Hôm nay, tôi gửi thư này vì mong muốn nhận sự giải đáp của Sở Tư pháp.

Hơn hai tháng trước, tôi có đến Sở Tư pháp làm Lý lịch Tư pháp. Khi đi về, do bất cẩn tôi để quên thẻ CCCD. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ thị 15; 16 về việc giãn cách xã hội nên tôi không thể đến Sở Tư pháp để nhận lại thẻ CCCD (một cán bộ ở Sở đã liên hệ với tôi về việc này).

Mà hiện nay tôi tạm trú tại thành phố Thủ Đức, tôi không biết là thẻ CCCD của tôi có còn ở đó không và tôi không biết phải nhận lại thẻ bằng cách nào?

Rất mong Sở Tư pháp tư vấn cho tôi.

Trân trọng!

Nguyễn Tấn Phát

SĐT: 0383673014.

Gmail: phuocquangthich0@gmail.com

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: