(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giáo dục
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0987012278     Email: vonuong70@gmail.com     Địa chỉ: 27/14 khu phố 4 Thị Trấn-HT-TN
Ngày hỏi: 04/11/2013 - 04 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 04/11/2013 - 14 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Nếu ở Trường THCS Trường Hòa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn đưa ra ý trừ lương giáo viên mỗi tháng để dành đi tham quan lúc đầu là 200.000 đ nhưng giáo viên phản đối .Sau đó hiệu trưởng lại đưa ra chủ kiến này ở hội nghị công chức 2013 là 150.000 đ nhưng GV không ai có ý kiến hiệu trưởng lại không cho biểu quyết tập thể mà kêu thư kí ghi biên bản là tập thể đồng ý rồi trừ tiền. Vậy việc làm này có dân chủ Không? Và thực hiện như vậy là đúng hay sai? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/11/2013 - 19 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Nếu đưa ra nghị quyết Công đoàn mà không ai phản đối là hợp pháp! Quan trọng là khi thu tiền này có xử lý công bằng không? ai không đi thì chế độ đã đóng ra sao? khi đó Thầy, cô phản ảnh về Công đoàn ngành để giải quyết.  cần liên hệ thêm Thầy Ẩn - CT Công đòan ngành: 0919168897

ThS. Nguyễn Thanh Việt - CNTT


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Nếu ở Trường THCS Trường Hòa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn đưa ra ý trừ lương giáo viên mỗi tháng để dành đi tham quan lúc đầu là 200.000 đ nhưng giáo viên phản đối .Sau đó hiệu trưởng lại đưa ra chủ kiến này ở hội nghị công chức 2013 là 150.000 đ nhưng GV không ai có ý kiến hiệu trưởng lại không cho biểu quyết tập thể mà kêu thư kí ghi biên bản là tập thể đồng ý rồi trừ tiền. Vậy việc làm này có dân chủ Không? Và thực hiện như vậy là đúng hay sai? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nếu ở Trường THCS Trường Hòa Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn đưa ra ý trừ lương giáo viên mỗi tháng để dành đi tham quan lúc đầu là 200.000 đ nhưng giáo viên phản đối .Sau đó hiệu trưởng lại đưa ra chủ kiến này ở hội nghị công chức 2013 là 150.000 đ nhưng GV không ai có ý kiến hiệu trưởng lại không cho biểu quyết tập thể mà kêu thư kí ghi biên bản là tập thể đồng ý rồi trừ tiền. Vậy việc làm này có dân chủ Không? Và thực hiện như vậy là đúng hay sai? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: