(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Công chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/03/2015 - 14 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 26/03/2015 - 10 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã thi công chức đậu (259đ, ) có trong danh sách dự kiến trúng tuyển. Nhưng hiện tại Đơn vị tôi dự tuyển chỉ lấy chỉ tiêu có 2 người ( tôi đứng thứ 3). Tôi đã làm việc nơi Đơn vị tôi dự tuyển đã 2 năm. Cho tôi hỏi :

1. Có ưu tiên để xét kinh nghiệm hay thủ tục như thế nào để tôi trở thành công chức. 

2. Đơn vị có các thí sinhdự tuyển đều rớt (không ai trúng tuyển) thì thủ tục thế nào để tôi có thể tham gia dự tuyển vào đơn vị đó hay Sở nội vụ tự điều điều chuyển các thi sinh đã đậu công chức


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 20/05/2015 - 16 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung thứ nhất, việc xét kinh nghiệm để được tuyển dụng vào công chức. Nếu anh (chị) đáp ứng đầy đủ các điểu kiện quy định về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển được quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đồng thời đơn vị còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng theo đúng vị trí việc làm thì được xem xét thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định.

Nội dung thứ hai, việc tuyển dụng công chức năm 2014 được thực hiện đúng theo kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh. Các thông tin về thi tuyển công chức năm 2014 sẽ được cập nhật thường xuyên trên website: sonoivu.tayninh.gov.vn đề nghị anh (chị) truy cập để theo dõi.

Trân Trọng./.

Moi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 066.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Công chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đã thi công chức đậu (259đ, ) có trong danh sách dự kiến trúng tuyển. Nhưng hiện tại Đơn vị tôi dự tuyển chỉ lấy chỉ tiêu có 2 người ( tôi đứng thứ 3). Tôi đã làm việc nơi Đơn vị tôi dự tuyển đã 2 năm. Cho tôi hỏi :

1. Có ưu tiên để xét kinh nghiệm hay thủ tục như thế nào để tôi trở thành công chức. 

2. Đơn vị có các thí sinhdự tuyển đều rớt (không ai trúng tuyển) thì thủ tục thế nào để tôi có thể tham gia dự tuyển vào đơn vị đó hay Sở nội vụ tự điều điều chuyển các thi sinh đã đậu công chức

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đã thi công chức đậu (259đ, ) có trong danh sách dự kiến trúng tuyển. Nhưng hiện tại Đơn vị tôi dự tuyển chỉ lấy chỉ tiêu có 2 người ( tôi đứng thứ 3). Tôi đã làm việc nơi Đơn vị tôi dự tuyển đã 2 năm. Cho tôi hỏi :

1. Có ưu tiên để xét kinh nghiệm hay thủ tục như thế nào để tôi trở thành công chức. 

2. Đơn vị có các thí sinhdự tuyển đều rớt (không ai trúng tuyển) thì thủ tục thế nào để tôi có thể tham gia dự tuyển vào đơn vị đó hay Sở nội vụ tự điều điều chuyển các thi sinh đã đậu công chức

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: