(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Các đôi tượng được tăng lương từ 01/01/2015 theo Nghị quyết của Quốc Hội
Người hỏi : Lê Đăng kha     Số điện thoại:      Email: ledangkha92@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/01/2015 - 09 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 19/01/2015 - 10 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo Nghị quyết, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2015. Vậy tôi xin hỏi là: Công chức đang làm việc tại cơ quan tư pháp như Tòa án, Viện kiểm sát  có được tằn lương theo Nghị quyết trên hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/02/2015 - 10 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của anh (chị), đề nghị anh (chị) liên hệ với phòng Tổ chức của Tòa án,  Viện kiểm sát nơi anh (chị) đang công tác để được hướng dẫn.

Trân Trọng./.

Phòng Công chức Viên chức (ĐT: 0663839968)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Các đôi tượng được tăng lương từ 01/01/2015 theo Nghị quyết của Quốc Hội
 Nội dung câu hỏi:

Theo Nghị quyết, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2015. Vậy tôi xin hỏi là: Công chức đang làm việc tại cơ quan tư pháp như Tòa án, Viện kiểm sát  có được tằn lương theo Nghị quyết trên hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo Nghị quyết, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 1/1/2015. Vậy tôi xin hỏi là: Công chức đang làm việc tại cơ quan tư pháp như Tòa án, Viện kiểm sát  có được tằn lương theo Nghị quyết trên hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: