(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHE DO BO DUONG CAN BO CONG CHUC TRUC TIEP THEO DAN
Người hỏi : UBND XA LONG CHU     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/01/2015 - 09 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 14/01/2015 - 15 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và nghị định 64 của chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật tiếp công dân, quy định cấp xã trực tiếp công dân ít nhất 01 ngày /tuần. Như vậy chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được tính như thế nào? nguồn kinh phí từ ngân sách cấp nào chi trả? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/01/2015 - 11 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Về chế độ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh quy định. Hiện nay, UBND tỉnh có ban hành Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Bạn hãy liên hệ với cơ quan Thanh tra tỉnh để được trả lời cụ thể hơn.

Thân chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHE DO BO DUONG CAN BO CONG CHUC TRUC TIEP THEO DAN
 Nội dung câu hỏi:

Theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và nghị định 64 của chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật tiếp công dân, quy định cấp xã trực tiếp công dân ít nhất 01 ngày /tuần. Như vậy chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được tính như thế nào? nguồn kinh phí từ ngân sách cấp nào chi trả? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 và nghị định 64 của chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật tiếp công dân, quy định cấp xã trực tiếp công dân ít nhất 01 ngày /tuần. Như vậy chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được tính như thế nào? nguồn kinh phí từ ngân sách cấp nào chi trả? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: