(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về chế độ cử tuyển đối với sinh viên dân tộc
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email: xakhon87@yahoo.com     Địa chỉ: Hòa Hiêp, tân biên ,tây ninh
Ngày hỏi: 18/12/2014 - 08 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 18/12/2014 - 08 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi Sở Nội vụ trước đây tôi được cử đi học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh dân tộc năm 2011 tôi đã tốt nghiệp ra trường và được bố trí vào làm tại xã nơi đang cư trú theo chương trình tạo nguồn cho cấp xã, theo tôi được biết thì thời gian tạo nguồn chỉ là 3 năm nay tôi đã tạo nguồn được 3 năm rồi mà địa phương  vẫn sắp  tôi vào biên chê. Vậy sau khi tôi hết thời gian tạo nguồn thị chính đối trường hợp của tôi sẽ như thế nào ?. hiện nay Sở đang  chuân bị tổ chức thi tuyển công chức tôi có được nộp hồ sơ thi tuyển không ? nếu vậy tôi có ưu tiên gi không ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/01/2015 - 08 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sinh viên tốt nghiệp đại học cử tuyển, sau khi tốt nghiệp phải phục vụ tại địa phương, bạn đã được bố trí vào làm việc tại xã nơi đang cư trú theo chính sách dự nguồn công chức cấp xã.

- Về thi tuyển: Bạn được tham gia kỳ thi tuyển công chức.

- Ưu tiên: 

+ Bạn được cộng điểm ưu tiên nếu là người dân tộc thiểu số ( được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển);

+ Nếu công tác tại xã biên giới thì được xem xét tuyển vào công chức cấp xã.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và bồi dưỡng 066.3839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về chế độ cử tuyển đối với sinh viên dân tộc
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi Sở Nội vụ trước đây tôi được cử đi học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh dân tộc năm 2011 tôi đã tốt nghiệp ra trường và được bố trí vào làm tại xã nơi đang cư trú theo chương trình tạo nguồn cho cấp xã, theo tôi được biết thì thời gian tạo nguồn chỉ là 3 năm nay tôi đã tạo nguồn được 3 năm rồi mà địa phương  vẫn sắp  tôi vào biên chê. Vậy sau khi tôi hết thời gian tạo nguồn thị chính đối trường hợp của tôi sẽ như thế nào ?. hiện nay Sở đang  chuân bị tổ chức thi tuyển công chức tôi có được nộp hồ sơ thi tuyển không ? nếu vậy tôi có ưu tiên gi không ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi Sở Nội vụ trước đây tôi được cử đi học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh dân tộc năm 2011 tôi đã tốt nghiệp ra trường và được bố trí vào làm tại xã nơi đang cư trú theo chương trình tạo nguồn cho cấp xã, theo tôi được biết thì thời gian tạo nguồn chỉ là 3 năm nay tôi đã tạo nguồn được 3 năm rồi mà địa phương  vẫn sắp  tôi vào biên chê. Vậy sau khi tôi hết thời gian tạo nguồn thị chính đối trường hợp của tôi sẽ như thế nào ?. hiện nay Sở đang  chuân bị tổ chức thi tuyển công chức tôi có được nộp hồ sơ thi tuyển không ? nếu vậy tôi có ưu tiên gi không ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: