(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức 2014
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: vthlak@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/10/2014 - 12 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Bạn vui lòng tra cứu phần trả lời của Sở Nội vụ đối với các câu hỏi tương tự. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Trân trọng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức 2014
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi có thông báo thi công chức chưa vậy ạ. Nếu có, cho em biết cụ thể với. Em cảm ơn nhiều ạ!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi có thông báo thi công chức chưa vậy ạ. Nếu có, cho em biết cụ thể với. Em cảm ơn nhiều ạ!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: