(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thắc mắc gửi snv
Người hỏi : Quyen     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: DMC
Ngày hỏi: 17/10/2014 - 07 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 17/10/2014 - 09 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Em muốn hỏi, chế độ phụ cấp ở vùng điều kiện kinh tế xh đặc biệt khó khăn có áp dụng cho công chức viên chức làm việc ở uỷ ban ko vậy. Vì em thấy áp dụng cho gv, em ko biết có áp dụng cho công chức viên chức ko.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/11/2014 - 10 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Về đối tượng áp dụng: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Điều 2, Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

- Về phạm vi áp dụng:

Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/12/2013 về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

          - Các đối tượng, chế độ: do Sở Tài chính cho ý kiến và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Đao tạo và Bổi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thắc mắc gửi snv
 Nội dung câu hỏi:

Em muốn hỏi, chế độ phụ cấp ở vùng điều kiện kinh tế xh đặc biệt khó khăn có áp dụng cho công chức viên chức làm việc ở uỷ ban ko vậy. Vì em thấy áp dụng cho gv, em ko biết có áp dụng cho công chức viên chức ko.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em muốn hỏi, chế độ phụ cấp ở vùng điều kiện kinh tế xh đặc biệt khó khăn có áp dụng cho công chức viên chức làm việc ở uỷ ban ko vậy. Vì em thấy áp dụng cho gv, em ko biết có áp dụng cho công chức viên chức ko.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: