(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi Công Chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0985951516     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/09/2014 - 18 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 17/09/2014 - 08 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khi soạn 1 tiết giáo án sở có giới hạn tiết đó ngang mục nào là hết không ạ!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 17/09/2014 - 14 Giờ 39 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Khi soạn GA cho bài học có 2 tiết thì phân theo giới hạn của phân phối chương trình giảng dạy.

Trân trọng./.

ThS. Nguyễn Thanh Việt


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi Công Chức
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khi soạn 1 tiết giáo án sở có giới hạn tiết đó ngang mục nào là hết không ạ!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi khi soạn 1 tiết giáo án sở có giới hạn tiết đó ngang mục nào là hết không ạ!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: