(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tài liệu thi tuyển công chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/09/2014 - 22 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 15/09/2014 - 07 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở GD - DDT Tây Ninh, em xin hỏi hai vấn đề liên quan đến việc thi tuyển công chức

1. Theo thông tin của sở GD, em dự thi giáo viên THCS, ngoài sách giáo khoa lớp 7 và lớp 8 ra, em có được phép mang theo phân phối chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn mình hay không? 

2. Ngoài tài liệu sở GD đã cung cấp là mẫu giáo án ra, xin sở GD có thể cung cấp thêm phân phối chương trình đã được giảm tải mới nhất của sở hiện nay được hay không ạ? Vì có một số bài đã được giảm tải một số nội dung kiến thức


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 15/09/2014 - 14 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Em tham khảo hướng dẫn trên thông báo tại địa chỉ website: tayninh.edu.vn

Ngoài hướng dẫn trên Sở chưa thông báo gì thêm.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tài liệu thi tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở GD - DDT Tây Ninh, em xin hỏi hai vấn đề liên quan đến việc thi tuyển công chức

1. Theo thông tin của sở GD, em dự thi giáo viên THCS, ngoài sách giáo khoa lớp 7 và lớp 8 ra, em có được phép mang theo phân phối chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn mình hay không? 

2. Ngoài tài liệu sở GD đã cung cấp là mẫu giáo án ra, xin sở GD có thể cung cấp thêm phân phối chương trình đã được giảm tải mới nhất của sở hiện nay được hay không ạ? Vì có một số bài đã được giảm tải một số nội dung kiến thức

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở GD - DDT Tây Ninh, em xin hỏi hai vấn đề liên quan đến việc thi tuyển công chức

1. Theo thông tin của sở GD, em dự thi giáo viên THCS, ngoài sách giáo khoa lớp 7 và lớp 8 ra, em có được phép mang theo phân phối chương trình và chuẩn kiến thức kĩ năng bộ môn mình hay không? 

2. Ngoài tài liệu sở GD đã cung cấp là mẫu giáo án ra, xin sở GD có thể cung cấp thêm phân phối chương trình đã được giảm tải mới nhất của sở hiện nay được hay không ạ? Vì có một số bài đã được giảm tải một số nội dung kiến thức

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: