(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thành lập trung tâm dạy thêm
Người hỏi : MINH KHANG     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/08/2014 - 19 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 28/08/2014 - 07 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi điều kiện thành lập trung tâm dạy thêm như thế nào?

Em đã có bằng ĐHSP, không đi dạy ở trường nào cả và bây giờ xin thành lập trung tâm dạy thêm có được không?

En trân trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/08/2014 - 16 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời: Bạn thực hiện theo thủ tục hành chính sau:

THỦ TỤC CẤP PHÉP DẠY THÊM CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 23 – Đường Nguyễn Chí Thanh – Phường III – Thị xã Tây Ninh) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ  tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Giáo dục Trung học. Không để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ quá 2 lần thi thực hiện TTHC.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với TTHC này.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).

*Bước 2. Phòng Giáo dục Trung học thực hiện:

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, ghi biên nhận, vào sổ theo dõi;

- Tham mưu lập tờ trình trình lãnh đạo Sở ký cấp giấy hoặc văn bản trả lời từ chối cấp giấy và nêu rõ lý do thông báo cho cá nhân, tổ chức biết chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

*Bước 3.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các công việc sau:

- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.

- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).

2. Cách thức thực hiện:          Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:  

* Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

* Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này;

- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:  Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.

7. Phí, lệ phí : Không có.

8.  Mẫu đơn, mẫu t khai: Không có.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhiều nhất là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu).

- Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện như cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

- Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm nếu giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đã hết thời hạn quy định mà chưa hoàn tất thủ tục gia hạn.

- Cấp có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thì có thẩm quyền gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

10. Kết quả thực hiện TTHC: Cấp giấy phép.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

và nghiên cứu thêm quy định của UBND tỉnh tại quyết định 02 về dạy thêm học thêm./.

- Ban liên hệ Phòng Giáo dục Trung học Sở hoặc Phòng GDĐT huyện, thành phố để được hướng dẫn chi tiết./.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thành lập trung tâm dạy thêm
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi điều kiện thành lập trung tâm dạy thêm như thế nào?

Em đã có bằng ĐHSP, không đi dạy ở trường nào cả và bây giờ xin thành lập trung tâm dạy thêm có được không?

En trân trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi điều kiện thành lập trung tâm dạy thêm như thế nào?

Em đã có bằng ĐHSP, không đi dạy ở trường nào cả và bây giờ xin thành lập trung tâm dạy thêm có được không?

En trân trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: