(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về chính sách hỗ trợ đào tạo
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại: 0948473642     Email:      Địa chỉ: hoa thanh-tayninh
Ngày hỏi: 26/08/2014 - 15 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 27/08/2014 - 07 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi UBND tỉnh Tây Ninh: ĐH luật K10 này, cán bộ công chức cấp xã có được hỗ trợ đào tạo không?


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 27/08/2014 - 09 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo nội dung bạn đề cập thì các văn bản bạn nêu, đã nêu nội dung rất rõ và chi tiết vì vậy để được hỗ trợ theo quy định bạn liên hệ trực tiếp với bộ phận đào tạo nơi bạn công tác để được hướng dẫn cụ thể hoặc  bạn liên hệ trực tiếp với VP UBND tỉnh số 0663822233.

Trân Trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về chính sách hỗ trợ đào tạo
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi UBND tỉnh Tây Ninh: ĐH luật K10 này, cán bộ công chức cấp xã có được hỗ trợ đào tạo không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi UBND tỉnh Tây Ninh: ĐH luật K10 này, cán bộ công chức cấp xã có được hỗ trợ đào tạo không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: