(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn năm học 2017 - 2018 02/03/2018 - 15 Giờ 51 phút
2 ĐIỀU KIỆN LÀ CỘNG TÁC VIÊN - HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO TÂY NINH 07/02/2018 - 13 Giờ 50 phút
3 công chức trực tại bộ phận một cửa 02/02/2018 - 12 Giờ 34 phút
4 VUONG 57 CO DUOC HOC CAO CAP CHINH TRI 01/02/2018 - 11 Giờ 33 phút
5 Về cải chính ngày sinh 11/01/2018 - 14 Giờ 19 phút
6 về việc thực hiện cam kết, xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và quy định của đảng 08/01/2018 - 09 Giờ 32 phút
7 phối hợp giải quyết phản ánh kiến nghị 02/01/2018 - 13 Giờ 01 phút

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: