(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Về cải chính ngày sinh 11/01/2018 - 14 Giờ 19 phút
2 về việc thực hiện cam kết, xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và quy định của đảng 08/01/2018 - 09 Giờ 32 phút
3 phối hợp giải quyết phản ánh kiến nghị 02/01/2018 - 13 Giờ 01 phút

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: