(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Người quản lý đơn vị xử lý công việc như vầy đúng hay sai? Có bị xử lý hay không? 25/12/2018 - 08 Giờ 44 phút
2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 23/12/2018 - 22 Giờ 40 phút
3 Cầu cứu giải quyết bức xúc 23/12/2018 - 22 Giờ 38 phút
4 một người vì cái chung mà bị trù dập cuối năm mỗi khi đánh giá công chức 21/12/2018 - 13 Giờ 25 phút
5 Camera nhà ăn trường mầm non Tuổi Ngọc không hoạt động 17/12/2018 - 21 Giờ 05 phút
6 Cơ quan, địa phương không trả lời 15/12/2018 - 08 Giờ 50 phút
7 Trả lời Câu hỏi trích quỹ đen của Trung tâm Pháp và Đề nghị xóa câu hỏi trên cổng thông tin điện tử. 12/12/2018 - 03 Giờ 25 phút
8 VỀ VIỆC DẠY THÊM LỚP 1 Ở HÒA THÀNH-TÂY NINH 11/12/2018 - 15 Giờ 07 phút
9 Tội phạm giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi. 10/12/2018 - 10 Giờ 34 phút
10 Đảng viên bị buộc thôi việc 09/12/2018 - 14 Giờ 20 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: