(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mong đơn vị điều phối câu hỏi đến Sở y tế để được câu trả lời
Người hỏi : Trường     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/12/2017 - 19 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 11/12/2017 - 07 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho con hỏi vê chế độ phụ cấp đới với nhân viên cơ sở điều trị thay thế Methadone, theo con được biết thì theo luật lao động thương binh và xã hội thì phụ cấp 30% đối với ( dược, hành chánh, tư vấn) phụ cấp 70%( điều dưỡng, xét nghiệm). Nhưng trên thực tế tư vấn, dược , hành chánh đều trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân ( nghiện heroin, hiv , lao) mà chỉ được phụ cấp có 30% còn thấp hơn so với các Đơn vị y tế  khác như: trạm y tế (40%) …và theo như con được biết HĐND Tỉnh Đồng Nai đã có Nghị quyết số: 42/2016/NQ-HĐND, ngày 9 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đồi với công chức viên chức và người lao động tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai. Trong Nghị quyết này tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mức trợ cấp đặc thù là 2.000.000đ/người/tháng.

Kính mong Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có thể hỗ trợ và quan tâm đến đời sống anh em trong cơ sở methadone ở tỉnh Tây Ninh như là Tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 18/12/2017 - 09 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Sở Y tế có nhận được câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề hưởng chế độ tại các cơ sở điều trị thay thế methadone, đây là chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề. Hiện nay thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập sẽ căn cứ theo quy định tại Nghị định số 56 /2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế-Nội vụ-Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56 /2011/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định để hưởng các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề sẽ căn cứ theo vị trí việc làm của viên chức để được hưởng.

    Riêng ý kiến của bạn về mức trợ cấp trong các cơ sở methadone tại tỉnh Đồng Nai, do đây là chính sách hỗ trợ riêng của từng địa phương và được HĐND tỉnh thống nhất do đó chỉ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đối với tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế sẽ cố gắng tham mưu với UBND tỉnh để có chính sách hỗ trợ cho các cán bộ nhân viên y tế.

    Để biết chi tiết cụ thể bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Tổ chức của đơn vị đang công tác hoặc phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế để được hướng dẫn và giải thích cụ thể thêm.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mong đơn vị điều phối câu hỏi đến Sở y tế để được câu trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Cho con hỏi vê chế độ phụ cấp đới với nhân viên cơ sở điều trị thay thế Methadone, theo con được biết thì theo luật lao động thương binh và xã hội thì phụ cấp 30% đối với ( dược, hành chánh, tư vấn) phụ cấp 70%( điều dưỡng, xét nghiệm). Nhưng trên thực tế tư vấn, dược , hành chánh đều trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân ( nghiện heroin, hiv , lao) mà chỉ được phụ cấp có 30% còn thấp hơn so với các Đơn vị y tế  khác như: trạm y tế (40%) …và theo như con được biết HĐND Tỉnh Đồng Nai đã có Nghị quyết số: 42/2016/NQ-HĐND, ngày 9 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đồi với công chức viên chức và người lao động tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai. Trong Nghị quyết này tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mức trợ cấp đặc thù là 2.000.000đ/người/tháng.

Kính mong Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có thể hỗ trợ và quan tâm đến đời sống anh em trong cơ sở methadone ở tỉnh Tây Ninh như là Tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho con hỏi vê chế độ phụ cấp đới với nhân viên cơ sở điều trị thay thế Methadone, theo con được biết thì theo luật lao động thương binh và xã hội thì phụ cấp 30% đối với ( dược, hành chánh, tư vấn) phụ cấp 70%( điều dưỡng, xét nghiệm). Nhưng trên thực tế tư vấn, dược , hành chánh đều trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân ( nghiện heroin, hiv , lao) mà chỉ được phụ cấp có 30% còn thấp hơn so với các Đơn vị y tế  khác như: trạm y tế (40%) …và theo như con được biết HĐND Tỉnh Đồng Nai đã có Nghị quyết số: 42/2016/NQ-HĐND, ngày 9 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức trợ cấp đặc thù đồi với công chức viên chức và người lao động tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh đồng nai. Trong Nghị quyết này tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mức trợ cấp đặc thù là 2.000.000đ/người/tháng.

Kính mong Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh có thể hỗ trợ và quan tâm đến đời sống anh em trong cơ sở methadone ở tỉnh Tây Ninh như là Tỉnh Đồng Nai.

Cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: