(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gủi sở nội vụ về sử dụng máy scan trong tiếp nhận TTHC
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/06/2017 - 14 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 22/06/2017 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Thiện sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết TTHC, các ngành cấp trên đã bố trí máy scan cho cấp xã trong tiếp nhận hồ sơ. thế nhưng việc scan giấy tờ hồ sơ khi tiếp nhận không được công nhận. 

- việc công chức chuyên môn hộ tịch buộc người dân phải photo các loại giấy tờ luật quy định chỉ xuất trình nhưng vẫn yêu cầu người dân nộp bản photo. công chức văn phòng tiếp nhận hồ sơ theo quy định phần miền một cửa gồm các thành phần quy định và trong bộ thủ tục hành chính cảu ngành tư pháp ban hành. nhưng công chức chuyên môn của cấp vẫn yêu cầu riêng người dân nộp bản photo kèm theo.

- qua vần đề này tô đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ khi quy định các loại giấy tờ xuất trình là chỉ xuất trình khi công chức tiếp nhận hồ sơ một cửa kiểm tra đúng theo tờ khai xong rồi trả lại giấy tờ chính cho người dân hay là xuất trình ra để kèm theo cho công chức chuyên môn phụ trách kiểm tra thông tin.

- Việc công văn 185 cuả phòng tư phòng tư pháp huyện châu thành là chưa chính sát, bởi công chức tiếp nhận hồ sơ một cửa chỉ tiếp nhận theo bộ thủ tục đã ban hành và trong phần miền một cửa quy định loại nào tiếp nhận thế nào, nên việc tiếp nhận hồ sơ không có gì liên quan chuyên môn. vì đã có quy định sẵn, trách trường họp yêu cầu những giấy tờ không cần thiết. 


Đính kèmFile đính kèm

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gủi sở nội vụ về sử dụng máy scan trong tiếp nhận TTHC
 Nội dung câu hỏi:

Thiện sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết TTHC, các ngành cấp trên đã bố trí máy scan cho cấp xã trong tiếp nhận hồ sơ. thế nhưng việc scan giấy tờ hồ sơ khi tiếp nhận không được công nhận. 

- việc công chức chuyên môn hộ tịch buộc người dân phải photo các loại giấy tờ luật quy định chỉ xuất trình nhưng vẫn yêu cầu người dân nộp bản photo. công chức văn phòng tiếp nhận hồ sơ theo quy định phần miền một cửa gồm các thành phần quy định và trong bộ thủ tục hành chính cảu ngành tư pháp ban hành. nhưng công chức chuyên môn của cấp vẫn yêu cầu riêng người dân nộp bản photo kèm theo.

- qua vần đề này tô đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ khi quy định các loại giấy tờ xuất trình là chỉ xuất trình khi công chức tiếp nhận hồ sơ một cửa kiểm tra đúng theo tờ khai xong rồi trả lại giấy tờ chính cho người dân hay là xuất trình ra để kèm theo cho công chức chuyên môn phụ trách kiểm tra thông tin.

- Việc công văn 185 cuả phòng tư phòng tư pháp huyện châu thành là chưa chính sát, bởi công chức tiếp nhận hồ sơ một cửa chỉ tiếp nhận theo bộ thủ tục đã ban hành và trong phần miền một cửa quy định loại nào tiếp nhận thế nào, nên việc tiếp nhận hồ sơ không có gì liên quan chuyên môn. vì đã có quy định sẵn, trách trường họp yêu cầu những giấy tờ không cần thiết. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thiện sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết TTHC, các ngành cấp trên đã bố trí máy scan cho cấp xã trong tiếp nhận hồ sơ. thế nhưng việc scan giấy tờ hồ sơ khi tiếp nhận không được công nhận. 

- việc công chức chuyên môn hộ tịch buộc người dân phải photo các loại giấy tờ luật quy định chỉ xuất trình nhưng vẫn yêu cầu người dân nộp bản photo. công chức văn phòng tiếp nhận hồ sơ theo quy định phần miền một cửa gồm các thành phần quy định và trong bộ thủ tục hành chính cảu ngành tư pháp ban hành. nhưng công chức chuyên môn của cấp vẫn yêu cầu riêng người dân nộp bản photo kèm theo.

- qua vần đề này tô đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ khi quy định các loại giấy tờ xuất trình là chỉ xuất trình khi công chức tiếp nhận hồ sơ một cửa kiểm tra đúng theo tờ khai xong rồi trả lại giấy tờ chính cho người dân hay là xuất trình ra để kèm theo cho công chức chuyên môn phụ trách kiểm tra thông tin.

- Việc công văn 185 cuả phòng tư phòng tư pháp huyện châu thành là chưa chính sát, bởi công chức tiếp nhận hồ sơ một cửa chỉ tiếp nhận theo bộ thủ tục đã ban hành và trong phần miền một cửa quy định loại nào tiếp nhận thế nào, nên việc tiếp nhận hồ sơ không có gì liên quan chuyên môn. vì đã có quy định sẵn, trách trường họp yêu cầu những giấy tờ không cần thiết. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: