(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi về ngày phép năm của cán bộ công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/04/2017 - 02 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 18/04/2017 - 14 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Các đồng chí cho hỏi...! Theo luật lao động..! một năm có 12 ngày phép và làm việc 5 năm được cộng thêm 1 ngày phép..! Ngoài những quy định trên..! Theo điều luật có bắt buộc mỗi tháng nghĩ 1 ngày không..? làm việc từ tháng 1 đến tháng 6 chỉ được nghỉ 6 ngày...! Xin hỏi..! Điều luật nào quy định..! Chân thành cảm ơn..


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi về ngày phép năm của cán bộ công chức
 Nội dung câu hỏi:

Các đồng chí cho hỏi...! Theo luật lao động..! một năm có 12 ngày phép và làm việc 5 năm được cộng thêm 1 ngày phép..! Ngoài những quy định trên..! Theo điều luật có bắt buộc mỗi tháng nghĩ 1 ngày không..? làm việc từ tháng 1 đến tháng 6 chỉ được nghỉ 6 ngày...! Xin hỏi..! Điều luật nào quy định..! Chân thành cảm ơn..

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Các đồng chí cho hỏi...! Theo luật lao động..! một năm có 12 ngày phép và làm việc 5 năm được cộng thêm 1 ngày phép..! Ngoài những quy định trên..! Theo điều luật có bắt buộc mỗi tháng nghĩ 1 ngày không..? làm việc từ tháng 1 đến tháng 6 chỉ được nghỉ 6 ngày...! Xin hỏi..! Điều luật nào quy định..! Chân thành cảm ơn..

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: