(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HỎI SỞ NỘI VỤ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/11/2016 - 16 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 01/12/2016 - 06 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Qua nghiên cứu các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, cụ thể là luật Cán bộ công chức, Luật viên chức sao tôi thấy việc thi tuyển cán bộ, công chức phải được công khai minh bạch khi thi tuyển và thi tuyển cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh trước khi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước làm việc. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi thấy từ trước đến nay tỉnh Tây Ninh của mình các cơ quan bên khối Đảng cụ thể Ban tổ chức, Văn phòng tỉnh ủy, Ban dân dận, ban tuyên giáo…..từ tỉnh đến huyện lại không công khai các vị trí thi tuyển trong khi đó luật cán bộ, công chức quy định phải công khai minh bạch các vị trí trước khi thi tuyển và các tỉnh thành khác điều công khai tất cả các vị trí để thi tuyển cạnh tranh công bằng mà Tây Ninh mình thì k được công khai, minh bạch. Từ những nội dung trên cho tôi xin hỏi cơ quan có thẩm quyền một số nội dung sau:

- Tại sao luật cán bộ công chức yêu cầu phải công khai tất cả các vị trí trước khi thi tuyển công chức mà Tây Ninh không công khai như vậy Tây Ninh có đặt thù gì không mà không chấp hành luật cán bộ, công chức trong việc thi tuyển cán bộ, công chức đối với các cơ quan khối đảng. Thi tuyển là để tuyền người tài không lẽ bên khối đảng chỉ tuyển người nhà không tuyển người tài hay sao không công khai minh bạch để thi tuyển cạnh tranh công bằng như vậy việc thi tuyển có khách quan công bằng hay không?

- Những vị trí thi tuyển công chức bên khối đảng khi thi tuyển tại Tây Ninh có phải đây là những người quá xuất sắc, giỏi nhất nước nên được đạt cách như vậy hay sao k cho cạnh tranh như những vị trí khác của các cơ quan hành chính nhà nước.

Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể các nội dung trên. Trân trọng./.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HỎI SỞ NỘI VỤ
 Nội dung câu hỏi:

Qua nghiên cứu các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, cụ thể là luật Cán bộ công chức, Luật viên chức sao tôi thấy việc thi tuyển cán bộ, công chức phải được công khai minh bạch khi thi tuyển và thi tuyển cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh trước khi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước làm việc. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi thấy từ trước đến nay tỉnh Tây Ninh của mình các cơ quan bên khối Đảng cụ thể Ban tổ chức, Văn phòng tỉnh ủy, Ban dân dận, ban tuyên giáo…..từ tỉnh đến huyện lại không công khai các vị trí thi tuyển trong khi đó luật cán bộ, công chức quy định phải công khai minh bạch các vị trí trước khi thi tuyển và các tỉnh thành khác điều công khai tất cả các vị trí để thi tuyển cạnh tranh công bằng mà Tây Ninh mình thì k được công khai, minh bạch. Từ những nội dung trên cho tôi xin hỏi cơ quan có thẩm quyền một số nội dung sau:

- Tại sao luật cán bộ công chức yêu cầu phải công khai tất cả các vị trí trước khi thi tuyển công chức mà Tây Ninh không công khai như vậy Tây Ninh có đặt thù gì không mà không chấp hành luật cán bộ, công chức trong việc thi tuyển cán bộ, công chức đối với các cơ quan khối đảng. Thi tuyển là để tuyền người tài không lẽ bên khối đảng chỉ tuyển người nhà không tuyển người tài hay sao không công khai minh bạch để thi tuyển cạnh tranh công bằng như vậy việc thi tuyển có khách quan công bằng hay không?

- Những vị trí thi tuyển công chức bên khối đảng khi thi tuyển tại Tây Ninh có phải đây là những người quá xuất sắc, giỏi nhất nước nên được đạt cách như vậy hay sao k cho cạnh tranh như những vị trí khác của các cơ quan hành chính nhà nước.

Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể các nội dung trên. Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Qua nghiên cứu các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, cụ thể là luật Cán bộ công chức, Luật viên chức sao tôi thấy việc thi tuyển cán bộ, công chức phải được công khai minh bạch khi thi tuyển và thi tuyển cạnh tranh công bằng giữa các thí sinh trước khi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước làm việc. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi thấy từ trước đến nay tỉnh Tây Ninh của mình các cơ quan bên khối Đảng cụ thể Ban tổ chức, Văn phòng tỉnh ủy, Ban dân dận, ban tuyên giáo…..từ tỉnh đến huyện lại không công khai các vị trí thi tuyển trong khi đó luật cán bộ, công chức quy định phải công khai minh bạch các vị trí trước khi thi tuyển và các tỉnh thành khác điều công khai tất cả các vị trí để thi tuyển cạnh tranh công bằng mà Tây Ninh mình thì k được công khai, minh bạch. Từ những nội dung trên cho tôi xin hỏi cơ quan có thẩm quyền một số nội dung sau:

- Tại sao luật cán bộ công chức yêu cầu phải công khai tất cả các vị trí trước khi thi tuyển công chức mà Tây Ninh không công khai như vậy Tây Ninh có đặt thù gì không mà không chấp hành luật cán bộ, công chức trong việc thi tuyển cán bộ, công chức đối với các cơ quan khối đảng. Thi tuyển là để tuyền người tài không lẽ bên khối đảng chỉ tuyển người nhà không tuyển người tài hay sao không công khai minh bạch để thi tuyển cạnh tranh công bằng như vậy việc thi tuyển có khách quan công bằng hay không?

- Những vị trí thi tuyển công chức bên khối đảng khi thi tuyển tại Tây Ninh có phải đây là những người quá xuất sắc, giỏi nhất nước nên được đạt cách như vậy hay sao k cho cạnh tranh như những vị trí khác của các cơ quan hành chính nhà nước.

Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cụ thể các nội dung trên. Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: