(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nâng bậc lương
Người hỏi : Nguyen văn nam     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: phuong 2
Ngày hỏi: 27/10/2014 - 15 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 28/10/2014 - 07 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

TOI LA CONG CHUC CAP XA PHƯỜNG TỪ NĂM 2005 . NĂM 2006 VÀ NĂM 2007 TÔI ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CÂP HUYÊN . TÔI NGHE NÓI 2 NĂM LIÊN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA THÌ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN. VẬY TÔI CÓ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN KHÔNG?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/10/2014 - 07 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp của bạn làm ở xã phường từ năm 2005 vì vậy bạn liên hệ trực tiếp với bộ phận tổ chức bạn đang làm để được giải đáp chính xác và cụ thể.

Trân Trọng./.

0663839968 Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nâng bậc lương
 Nội dung câu hỏi:

TOI LA CONG CHUC CAP XA PHƯỜNG TỪ NĂM 2005 . NĂM 2006 VÀ NĂM 2007 TÔI ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CÂP HUYÊN . TÔI NGHE NÓI 2 NĂM LIÊN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA THÌ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN. VẬY TÔI CÓ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN KHÔNG?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

TOI LA CONG CHUC CAP XA PHƯỜNG TỪ NĂM 2005 . NĂM 2006 VÀ NĂM 2007 TÔI ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CÂP HUYÊN . TÔI NGHE NÓI 2 NĂM LIÊN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA THÌ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN. VẬY TÔI CÓ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN KHÔNG?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: